Hopp til innhold

Fagstoff

En eller flere historier?

Det kan være utfordringer med å åpne for at det kan finnes flere likeverdige måter å oppfatte historiske hendelser på. Det kan gjøre at vi kan bli usikre på hvilke som er solide oppfatninger, og hva som er ideologisk spinn, eller rent oppspinn.
Mange bidrar og kaster den svære statuen ned i vannet. En stor menneskemengde står tett i tett på kaikanten, på en bro og langs kaikanten på den andre sida . Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Få ting engasjerer historikere og andre samfunnsengasjerte i like stor grad som den såkalte identitetspolitiske bevegelsens forsøk på å stille til ansvar, og noen ganger fjerne, historiske skikkelser fra våre fortellinger om fortiden, i tekster eller i form av monumenter og statuer.

Bildet ovenfor viser Black Lives Matter-demonstranter som 7. juni 2020 rev ned en statue i sentrum av Bristol i England og kastet den ut i havna. Statuen som ble revet ned, forestilte den britiske kjøpmannen og parlamentsmedlemmet Edward Colston (1636–1721).

I utgangspunktet var Colston en populær mann i Bristol på grunn av sin virksomhet og generøse donasjoner til lokalsamfunnet. Han ga penger til fattighus, grunnla sykehus og kirker. Helt fram til 1960-tallet var det vanlig å kalle opp bygninger og gater i Bristol etter ham. Konserthuset i Bristol het for eksempel Colston Hall, fram til 2017.

En kontroversiell filantrop

Problemet med Edward Colston var årsaken til at han ble så enormt rik på 1600-tallet. I 1680 ble han medlem av The Royal African Company, som hadde monopol i England på all handel langs vestkysten av Afrika og på den transatlantiske slavehandelen. Han var også selskapets nestleder i 1689–1690. Her var han for øvrig i godt selskap: Selskapet ble grunnlagt av kong Karl 2. av England, og en veldig kjent investor var opplysningsfilosofen John Locke.

Fra slutten av 1990-tallet og fram til det kulminerte med demonstrasjonen i 2020, har det vært en prosess med å fjerne Edward Colston fra bybildet i Bristol. Bygninger og gater har gradvis fått nye navn, og til slutt ble han altså fullt og helt dumpet i havna av rasende demonstranter.

Edward Colston i dag

Eksempelet med Edward Colston er veldig interessant. Hans levetid var før abolisjonistbevegelsen (den politiske bevegelsen som ønsket å avskaffe slavehandelen) vokste fram på 1700-tallet, og de aller fleste i de høyere samfunnslagene, både intellektuelle, kongelige og Kirken, for eksempel, godtok slaveri og slavehandel mens han levde. Formuen hans, som i stor grad var basert på handel med gull, elfenben og slaver fra Vest-Afrika, ble også brukt til gode formål i Bristol.

Så på den ene siden er det forståelig at han har vært ansett som en av Bristols store helter fram til 1960-tallet, men kanskje like forståelig at han i dag er avskydd av antirasister?

Refleksjonsoppgave:

Var Edward Colston en god eller dårlig mann?

Synes du det riktig eller galt å fjerne ham fra Bristols historie?

Hva kan være grunner til å glemme ham, og hva kan være grunner til å huske ham?

Er det i det hele tatt mulig å skrive bare én historie om mennesker som Edward Colston?

CC BY-SASkrevet av Bjørnar Mortensen Vik.
Sist faglig oppdatert 21.10.2021

Læringsressurser

Historiesyn og bruk av historien