Hopp til innhold

Historie (PB)

  Kilder, historiebevissthet og sammenhenger

  Hvilke utforskende metoder har vi i historiefaget, og hvilke ulike kilder kan vi bruke? Du skal her få lære mer om kilder og kildebruk, men også om ulike historiske forklaringer, historiesyn og perspektiver.

  Sammenhenger og årsaker

  I historiefaget skal du lære å se sammenhenger mellom handlinger og hendelser i fortiden, og du skal se at forskjellige årsaker kan ha bidratt til den historiske utviklingen på ulike områder. Her får du en introduksjon til hvordan du kan lære å se sammenhenger.

  Læringsressurser

  Sammenhenger og årsaker