Hopp til innhold

Fagstoff

Jobb med temakart

Det å se sammenhenger i historien er kanskje den viktigste ferdigheten i historiefaget. NDLA tilbyr et temakartverktøy med tankekart i mange ulike emner i nyere historie. Hensikten med disse temakartene er å trene deg på å se og forklare sammenhenger.

Å strukturere årsaker og konsekvenser

Disse temakartene skal hjelpe deg til å strukturere årsaker og konsekvenser i flere temaer i nyere historie. Temakartene består av bokser og piler. Både boksene og pilene skal fylles med tekst, og hvis du klikker på dem, kommer det opp en tekstboks som du kan skrive i.

Boksene i temakartene skal hjelpe deg til å trene på å trekke ut det viktigste av en tekst. Når du har jobbet ferdig med et temakart, vil det dessuten hjelpe deg å huske en omfattende mengde fagstoff.

Hvordan det virker

Boksene representerer konkrete hendelser eller utviklingstrekk. Når du skriver i disse boksene, skal du øve deg på å trekke ut det aller viktigste. Prøv å begrense deg til to–tre setninger.

Pilene skal forklare sammenhenger mellom boksene. En sammenheng kan være at boks A er årsak til boks B, at boks A påvirker boks B, eller at boks A hjelper oss til å forstå boks B. Noen ganger kan sammenhenger gå begge veier, slik at også boks B påvirker boks A. Noen ganger er det lett å se sammenhenger; de kan for eksempel stå direkte forklart i læremiddelet du bruker. Andre ganger må du tenke selv. I pilene bør du skrive så utfyllende du kan. I tillegg til å forklare kan du for eksempel trekke inn eksempler eller kilder dere har jobbet med, som kan belyse denne sammenhengen.

Når du er ferdig, kan du eksportere eller skrive ut tekstene dine.

Ser du etter de gamle temakartene?

Vi har laget nye temakart. Hvis du trenger de gamle, finner du dem her:

Temakart: Den franske revolusjon

Temakart: Den første industrielle revolusjon

Temakart: Den andre industrielle revolusjon

Temakart: 1814

Temakart: 1814–1905

Temakart: Første verdenskrig og den russiske revolusjon

Temakart: Andre verdenskrig

Temakart: Sovjetunionens fall

CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen.
Sist faglig oppdatert 27.09.2018

Læringsressurser

Sammenhenger og årsaker