Hopp til innhold

Fagstoff

Fordeler ved bruk av AR

Utvida virkelighet (AR) kan brukes i industribransjen til å forbedre effektiviteten og sikkerheten på arbeidsplassen.

Trening og opplæring

AR-teknologi kan brukes til effektiv opplæring og trening av nye teknikere eller operatører. Ved å bruke AR-briller eller en mobil AR-enhet kan de få tilgang til virtuelle opplæringsprogrammer og simuleringer som hjelper dem å forstå hvordan maskiner og utstyr fungerer, og hvordan de skal vedlikeholdes.

AR-teknologien gjør det også mulig for operatørene å få veiledning interaktivt og i sanntid. Slik kan både kvaliteten og effektiviteten i arbeidet økes.

Person som står foran en skjerm. I forkant vises en projisert figur av ei vifte. Blå og røde piler er plassert oppå figuren. De blå pilene viser kald luftstrøm som vifta produserer, de røde pilene viser varm luftstrøm som går inn i og ut av vifta. Foto.Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Feilsøking og vedlikehold

AR-teknologi kan brukes til å gi visuelle instruksjoner og interaktiv veiledning til vedlikeholdsteknikere mens de arbeider med maskiner og utstyr. Ved å bruke AR-briller eller en mobil enhet kan teknikerne få tilgang til digital informasjon om utstyret de arbeider med, inkludert feilsøkingsveiledninger, reparasjonsinstruksjoner og vedlikeholdshistorikk. Dette kan hjelpe dem å utføre vedlikeholdet mer effektivt og nøyaktig, og det reduserer risikoen for feil.

Overvåkning og kontroll

AR-teknologi kan også brukes til å overvåke og kontrollere prosesser og operasjoner. Ved hjelp av AR-briller kan arbeiderne se sanntidsdata og informasjon om produksjonen slik at de kan ta raskere og mer nøyaktige beslutninger.

Kvalitetskontroll

AR-teknologi kan også brukes til kvalitetskontroll av produkter og materialer. Arbeiderne får virtuell instruksjon og informasjon om kvalitetsstandarder og -krav og kan derfor utføre inspeksjoner og kvalitetskontroller mer nøyaktig og effektivt.

Tilgang til detaljerte digitale modeller og instruksjoner er også med på sikre at reparasjoner og vedlikehold gjennomføres på en standardisert måte.

Mekaniker i arbeidsklær som står foran en girboks. Hen har  AR-briller på og jobber på en maskin. Projiserte illustrasjoner  beskriver hva hen skal gjøre. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tidsinnsparing

Ved å bruke AR-teknologi kan teknikere raskere finne årsakene til problemer med maskiner og utstyr, og da tar det kortere tid å gjennomføre vedlikehold og reparasjoner. AR-teknologi kan dessuten hjelpe teknikerne med å finne de verktøyene og reservedelene de trenger.

Sikkerhet

AR-teknologi kan også forbedre sikkerheten på arbeidsplassen ved å gi arbeiderne sanntidsinformasjon om farlige situasjoner, risikoanalyser og instruksjoner om hvordan de skal handtere slike kritiske hendelser. Utstyret kan også brukes til å simulere farlige situasjoner slik at arbeiderne kan få øvd på å handtere dem på en kontrollert og sikker måte.

Relatert innhold

I denne oppgaven skal du vurdere hvordan du kan utnytte AR-teknologi i et konkret arbeidsoppdrag på verkstedet.

CC BY-SASkrevet av Roger Rosmo.
Sist faglig oppdatert 24.03.2023

Læringsressurser

Utvida virkelighet