Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvordan kan AR hjelpe deg?

AR er en ny teknologi som er på vei inn i industrien. I denne oppgaven skal du vurdere hvordan du kan dra nytte av AR i et arbeidsoppdrag på verkstedet.
Nærbilde av to hender som holder et nettbrett. Personen som holder nettbrettet, står foran en maskin i en fabrikk. Deler av samme maskin vises på skjermen, men da med tilleggsinformasjon om elementene som fungerer, og elementene som er defekte. Foto.

Viktige vurderinger

Når du skal planlegge utvikling og bruk av AR-teknologi på verkstedet, må du vurdere punktene nedenfor. Slik kan du sikre at teknologien kan bidra til en bedre arbeidshverdag for deg og til effektive løsninger for bedriften og kundene.

Formål

Definer klart hva målet er med å bruke AR-teknologien. Målet kan for eksempel være å forbedre opplæringa, øke sikkerheten, effektivisere arbeidsprosesser eller forbedre feilsøking og vedlikehold.

Valg av AR-teknologi

Utforsk ulike AR-teknologier og plattformer for å finne den typen som passer best til dine behov. Vurder faktorer som kompatibilitet med eksisterende utstyr og programvare, pålitelighet, brukervennlighet og kostnad.

Behov for opplæring og kompetanse

Identifiser hva slags opplæring og kompetanse som er nødvendig for å ta i bruk AR-teknologien på verkstedet. De som skal bruke AR-verktøyene, trenger opplæring. I tillegg må de forstå hvordan de kan dra nytte av verktøyene i arbeidet sitt.

Relevante bruksområder

Identifiser konkrete områder der AR-teknologi kan forbedre arbeidsprosesser på verkstedet. AR kan for eksempel brukes til

  • visuell veiledning under reparasjoner

  • markering av komponenter

  • virtuelle simuleringer

  • dokumentasjon av utført arbeid

  • deling av informasjon i sanntid

Utvikling og tilpassing av innhold

Vurder om det er nødvendig å utvikle eller tilpasse innhold spesifikt for verkstedet. Du må kanskje lage 3D-modeller av utstyr eller deler, eller du har behov for interaktive instruksjoner eller virtuelle guider for reparasjon eller vedlikehold. Hva trenger du?

Testing og evaluering

Gjennomfør tester og evalueringer før løsningene tas i bruk på verkstedet: Identifiser eventuelle utfordringer eller begrensninger, og gjør nødvendige justeringer for å sikre optimal funksjon.

Sikkerhet og vedlikehold

Sørg for at det fins klare retningslinjer for sikker bruk av AR-verktøyene, og planlegg regelmessig vedlikehold og oppdatering av programvare og utstyr.

Skalerbarhet og framtidig utvikling

Vurder skalerbarheten til AR-løsninga og potensialet for framtidig utvikling. Teknologien bør kunne utvides eller tilpasses når behovene endres. Sørg også for at den kan integreres med andre systemer eller teknologier på verkstedet.

Person som bruker VR-briller og AR-hansker. Personen spiller på et virtuelt piano som hen ser i brillene. Bilde.
Åpne bilde i et nytt vindu

Arbeidsoppgave

Du skal nå planlegge en enkel bruk av AR-teknologi på verkstedet ditt.

  1. Velg et arbeidsoppdrag du har på verkstedet. Det kan være produksjon av en del, renhold, service eller reparasjon.

  2. Hvilke deler av jobben kan du bruke AR-teknologi til?

  3. Beskriv dokumentene og tjenestene som du vil at AR skal gjøre tilgjengelig for deg, for eksempel tegninger, tabeller, ordreskjema, vurderingsskjema eller kommunikasjon.

  4. Sett opp en plan for hvordan du ville bygd ei grafisk visning av et program for dine AR-briller. Hva trenger du av informasjon, hvor i skjermbildet vil du plassere den, og når skal den vises?

  5. Beskriv fordeler og ulemper ved å utvikle AR-teknologi for dette arbeidsoppdraget. Hva har den å si for arbeidet du skal utføre, for bedriften og eventuelt for kunder? Vurder for eksempel utviklingskostnader opp mot mulig effektivisering og forbedring av produkt og prosess.

Bruk dokumentasjonsverktøyet under og skriv svara dine inn i tekstrubrikkene. Når du har fylt ut alle rubrikkene, kan du få generert ei fil med alle spørsmåla og svara. Fila kan du laste ned og lagre, eller du kan sende ho til læreren din.

Dokumentasjonsverktøy

Relatert innhold

Du tar opp mobilen og åpner en app med kamera, og virkeligheten som du kjenner den, blir utvidet på mobilskjermen ved hjelp av AR-teknologi.

CC BY-SASkrevet av Roger Rosmo.
Sist faglig oppdatert 12.06.2023

Læringsressurser

Utvida virkelighet