Hopp til innhold

Materialer og teknikker (DT-DTH vg1)

Visualisering

Du kan gjøre tankene og idéene dine synlige for andre gjennom tegninger, modeller, foto eller video. I dette emnet skal vi se på ulike visualiseringsverktøy.

Introduksjon til visualisering

Visuelt har å gjøre med det å se. Når du skal utvikle en idé, må du gjøre den tilgjengelig slik at andre kan forstå hvordan du har tenkt. Samtidig hjelper visualisering deg å planlegge og se for deg ulike løsninger.

Læringsressurser

Introduksjon til visualisering