Hopp til innhold

Fagstoff

Visualisering og presentasjon

Når du skal videreutvikle en idé for produksjon, må du visualisere den slik at den blir mest mulig forståelig og interessant for oppdragsgivere, kunder, brukere, produksjonsmedarbeidere, investorer og andre som kan være aktuelle for den videre prosessen.
Skisser og 3d-modeller av stoler. Foto.

Hva er viktig ved produktet?

Visualiseringen kan skje ved hjelp av forskjellige teknikker, men det har ingen hensikt å pøse på med virkemidler som ikke står i forhold til produktet. Det er derfor viktig å ha tenkt igjennom hva som er viktig ved produktet og hva brukeren har lov til å forvente. Det kan bety at for visse produkter er en enkelt blyantskisse kanskje nettopp den riktige måten å presentere dem på, mens andre produkter er bedre tjent med bruk av flere virkemidler.

Presentasjonen

Presentasjonen har til hensikt å fortelle kunden at du eller ditt firmas produkt er nettopp det han eller hans firma trenger. Samtidig er det viktig at presentasjonen ikke lover mer enn det du vet dere kan stå inne for. Presentasjonen skal altså framheve produktet på en fristende, men troverdig måte.

Loggføring

Under utviklingen av produktet er det klokt å føre logg og lage skisser. Det er både en viktig del av selve utviklingsprosessen og et godt grunnlag for en visualisert presentasjon. Både loggboka og skisseblokka er i det hele tatt nyttige redskaper i arbeidet. Skisseblokka skal ikke være en arena for kunstneriske prestasjoner, men et sted der du tar vare på idéene dine og registrerer idéutviklingen som prosess.

Det er her du skal samle tankene og idéene dine og prøve dem ut. Det er et sikkert og billig sted å gjøre feil, og et bra sted for læring. Ved hjelp av loggen og skisseblokka vil du kunne gå tilbake i prosessen og registrere hvorfor noe gikk galt og lære av det. Hva skjedde? Hvorfor skjedde det? Hvordan kan vi unngå at det skjer igjen?

CC BY-SARettighetshaver: NRK
Sist faglig oppdatert 17.01.2019

Læringsressurser

Introduksjon til visualisering