Hopp til innhold

Materialer og teknikker (DT-DTH vg1)

Visualisering

Du kan gjøre tankene og idéene dine synlige for andre gjennom tegninger, modeller, foto eller video. I dette emnet skal vi se på ulike visualiseringsverktøy.

Modell

I produktutvikling er modeller et kreativt redskap. Modellen kan synliggjøre en idé og teste hvordan den fungerer i tredimensjonal form (3D). Dette er nyttig i det videre arbeidet med produktet. En prototype er en gjennomarbeidet, nøyaktig modell av det produktet som skal produseres.

Læringsressurser

Modell