Hopp til innhold

Materialer og teknikker (DT-DTH vg1)

Visualisering

Du kan gjøre tankene og idéene dine synlige for andre gjennom tegninger, modeller, foto eller video. I dette emnet skal vi se på ulike visualiseringsverktøy.

Tegning

Vi visualiserer ofte idéer ved hjelp av bilder. I produktutvikling bruker du tegning både i eget arbeid og i samhandling med andre. Det er viktig å kunne lage og bearbeide skisser og arbeidstegninger både for hånd og ved hjelp av digitale verktøy.

Læringsressurser

Tegning