Hopp til innhold

Kommunikasjon, kunde og arbeidsliv (FD-FBI vg1)

Visualisering

Du kan gjøre tankene og idéene dine synlige for andre gjennom tegninger, modeller, foto eller video. I dette emnet skal vi se på ulike visualiseringsverktøy.

Foto

Foto er et godt hjelpemiddel i idéutvikling og presentasjon av arbeid. Du kan sette et produkt inn i en sammenheng som framhever funksjonen. Kunnskap om komposisjon, kamerateknikk, utsnitt og perspektiver gjør deg til en bedre fotograf. I tillegg er det mange muligheter i bilderedigeringen etterpå.

Læringsressurser

Foto

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter