Hopp til innhold

Kommunikasjon, kunde og arbeidsliv (FD-FBI vg1)

Visualisering

Du kan gjøre tankene og idéene dine synlige for andre gjennom tegninger, modeller, foto eller video. I dette emnet skal vi se på ulike visualiseringsverktøy.