Hopp til innhold

Kommunikasjon, kunde og arbeidsliv (FD-FBI vg1)

Visualisering

Du kan gjøre tankene og idéene dine synlige for andre gjennom tegninger, modeller, foto eller video. I dette emnet skal vi se på ulike visualiseringsverktøy.

Visualiseringsverktøy

Visuelt har å gjøre med det å se. Når du skal utvikle en idé, må du gjøre den tilgjengelig slik at andre kan forstå hvordan du har tenkt. Samtidig hjelper visualisering deg å planlegge og se for deg ulike løsninger.

Læringsressurser

Visualiseringsverktøy