Hopp til innhold

Øvelse

Asymmetrisk og symmetrisk balanse i foto

I denne øvelsen skal du fotografere arkitektur i byen, tettstedet eller bygda der du bor. Kanskje har du et spennende bygg, moderne eller gammelt, i ditt nærområde? Bruk det gylne snitt eller tredelsregelen for å skape symmetriske og asymmetriske komposisjoner.

Fotografi av fasaden på Nidarosdomen med nærbilde av fasadens midtre del.

Gå nært på motivet og let etter asymmetrisk og symmetrisk balanse.

Øvelse

Fotografi fra Nidarosdomen av sidedør med flott utsmykning.

Her ser du et eksempel på asymmetrisk balanse.

Tema: arkitektur.

Fotografi fra Nidarosdomen av sidedør med flott utsmykning.

Og her ser du et eksempel på symmetrisk balanse.

  1. Fotografer arkitektur i nærområdet ditt. Bruk det gylne snitt eller tredelsregelen i utsnittene dine.

  2. Let etter asymmetrisk og symmetrisk balanse i motivene du fotograferer.

  3. Legg fotoene inn i et bilderedigeringsprogram og tegn inn tredelingslinjene. Eller skriv ut bildene og tegn inn tredelingslinjene med tusj.

  4. Hva i motivet blir blikkfang, hvor er det plassert, og hvorfor ser du dette først?

  5. Er fotoet i balanse? Hva skaper balanse i de asymmetriske komposisjonene?
Fotografi av heisekran i solnedgang.
Sist faglig oppdatert 12.06.2022
Skrevet av Hanne Merethe Riskedal Staurland

Læringsressurser

Foto

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter