Hopp til innhold

Fagstoff

Ikke-verbal kommunikasjon

Ikke-verbal kommunikasjon er det vi formidler uten å bruke ord. Kroppsspråket vårt kan bestå av bevegelser, gester, smil, tårer, påkledning, sminke og så videre.
To personer som gir hverandre en god klem. Den ene ser inn i kameraet og viser tommel opp. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kommunikasjon uten ord

Språket er bare ett av mange virkemidler vi bruker når vi kommuniserer med hverandre. Stemme, blikk, ansiktsuttrykk, gester og kroppsbevegelser, berøring og fysisk avstand er andre midler vi tar i bruk for å få fram et budskap.

Stemmen

Vi kan variere bruken av stemmen på mange måter for å understreke budskapet vi ønsker å få fram. Vi kan variere

 • styrke (sterk/svak)
 • tonefall (stigende/synkende)
 • tempo (raskt/sakte)
 • pauser (korte/lange)
 • klang (hard/myk/monoton osv.)
 • rytme (rask/rolig/stotrende osv.)
Ei jente holder hendene foran munnen slik man kan gjøre når man roper. Foto.

Blikket

Blikket gir viktig tilleggsinformasjon om det budskapet senderen formidler til mottakeren. Mottakeren, på sin side, må tolke hva senderen forteller med blikket sitt. Under finner du noen funksjoner som blikket kan ha i kommunikasjon:

 • gi informasjon
 • regulere samværet mellom mennesker
 • uttrykke nærhet eller intimitet
 • utøve sosial kontroll
 • lette gjennomføringen av en oppgave
 • gjøre narr av noen
 • vise at man lytter og følger med

Ansiktsuttrykk

Alle har erfaring med at ansiktsuttrykket uttrykker følelser og avslører hvordan en person tolker og forstår opplevelser. Her finner du noen følelser som vi mennesker langt på vei uttrykker mer eller mindre på samme måte, ved hjelp av ansiktsuttrykk:

 • sorg
 • glede
 • forbauselse
 • sinne
 • frykt eller redsel
Fire bilder av en mann med ulike ansiktsuttrykk. På det første smiler han, på det andre har han smale øyne og munnvikene trukket nedover, på det tredje strammer han øyenbrynene, og på det fjerde sperrer han opp øynene og har halvåpen munn. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Gester og kroppsbevegelser

Ofte ser vi at folk beveger på hodet, de nikker, holder hodet på skakke eller rister på hodet når de snakker med noen. Noe lignende ser vi også med håndbevegelser. Enkelte ser nesten ut til å være avhengige av å bruke hendene for å beskrive eller understreke hva de forteller.

Klær, hår og sminke

Måten vi kler oss på, sminker oss på, og måten vi har håret vårt på, kommuniserer hvem vi er, og hvilken gruppe vi tilhører. Det varierer om arbeidsplassen har uniform eller ikke. På steder der du kan gå i privatklær, kan det oppstå diskusjoner knyttet til hva man kan ha på seg og ikke, nettopp på grunn av at klær kommuniserer. Diskusjonene kan for eksempel være knyttet til

 • om man kan gå i bikini en varm sommerdag?
 • om man kan bruke klær med dødninghode og hakekors på jobb?

Å kle seg på en akseptabel måte er en del av det å være profesjonell, men som nyansatt er det ikke alltid like lett å vite hva som regnes som akseptabelt og ikke. En samtale med de andre ansatte vil vanligvis gi et bilde av hva som forventes.

Berøring

Hvis du jobber med mennesker, kan berøring være en viktig del av kommunikasjonen. Når du tar et barn på fanget og trøster det, når du holder en gammel mann i hånden, eller når du hjelper en ung gutt med personlig stell, må dette gjøres på en måte som kommuniserer omsorg og respekt. Du vil fort merke dersom personen opplever berøringen som ubehagelig.

Utfordringer til deg

 1. Hvordan kan stemmen din understreke eller så tvil om du mener det du sier? Gi eksempler.

 2. Hvordan kan du vise med blikket at du er interessert i det en medelev forteller deg?

 3. Hva signaliserer du dersom du holder betydelig avstand til kollegaer på arbeidsplassen din?

CC BY-NC-SASkrevet av Kjell Arne Standal og Guri Bente Hårberg.
Sist faglig oppdatert 29.08.2022

Læringsressurser

Hva er kommunikasjon?