Hopp til innhold

Fagstoff

Verbal kommunikasjon

Kommunikasjon kan foregå med ord eller uten ord. Vi snakker derfor om verbal og ikke-verbal kommunikasjon. Her skal vi se på verbal kommunikasjon, det vil si bruk av talespråket eller skriftspråket.
Personer med forskjellige elektroniske medier. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kommunikasjon med ord

Vi kommuniserer med ord når vi prater, når vi sender brev, når vi bruker sosiale medier, når vi leser, eller når vi prater i telefonen. Verbal kommunikasjon kan være både enveiskommunikasjon og toveiskommunikasjon.

Språk

Språk kan være svært forskjellige, til og med innen ett og samme land. I vårt land kan de fleste nordmenn for eksempel ikke snakke nordsamisk. En som kan nordsamisk, vil ikke forstå sørsamisk uten å ha lært dette språket. Noen norske dialekter kan være vanskelige å forstå for folk som kommer fra andre deler av landet.

Språk påvirkes av hvilken utdanning og hvilket yrke du har. Dette gjør at enkelte yrkers fagspråk kan være vanskelig å forstå for andre. Når du er fagarbeider og snakker med brukere eller kunder, er det alltid et prinsipp at du skal bruke et språk som er forståelig for mottakeren. Du skal i tillegg forvisse deg om at den andre har forstått det du sier.

Helsefagarbeider diskuterer med pårørende. Foto.

Alder påvirker også språket, og det vil ikke være naturlig at en helsefagarbeider bruker det samme språket når hun er på jobb på sykehjemmet, som det hun bruker når hun er ute med sine venner. Du må være klar over at noen av de ordene du tar som en selvfølge, kan være fremmede for eldre mennesker.

En del brukere du vil møte, kommer fra andre nasjoner og har ikke rukket å lære seg det norske språket godt nok til å få med seg alle opplysninger eller detaljer i en samtale. Her må du ta deg god tid og skaffe tolk dersom det er nødvendig.

Å være profesjonell

Som yrkesutøver forventes det noe av språket ditt. Å banne og baksnakke andre virker lite profesjonelt og vil på de fleste arbeidsplasser ikke bli akseptert. Du skal også kunne faguttrykk, slik at du kan holde deg faglig oppdatert og forstå orienteringer og opplæring som blir gitt. Du bør også kunne argumentere for det du mener er riktig.

Håndverkere ser på plantegninger. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Utfordringer til deg:

  1. Hva er verbal kommunikasjon?
  2. Sett opp en liste med regler for hvordan du mener en yrkesutøver innenfor ditt fag bør utøve verbal kommunikasjon.
CC BY-NC-SASkrevet av Kjell Arne Standal og Guri Bente Hårberg.
Sist faglig oppdatert 02.03.2020

Læringsressurser

Hva er kommunikasjon?