Hopp til innhold

Fagstoff

Når kommunikasjon blir vanskelig

Noen ganger oppstår det problemer, vi får ikke med oss hva som blir formidlet, vi misforstår og så videre. Kommunikasjonen fungerer rett og slett ikke slik den bør. Vi skal her se nærmere på noen forhold som kan skape problemer for kommunikasjonen.
Jente holder seg for ørene. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Utydelig og uforståelig språk

Det kan være at senderen bruker uklare ord, ufullstendige setninger, sjargong eller faguttrykk den andre ikke forstår.

Motstridende informasjon

Dobbeltkommunikasjon kan være at du sier én ting med ord og noe annet med kroppsspråket. Når informasjonen ikke stemmer med måten det blir formidlet på, står vi overfor motstridende informasjon. Slike doble budskap kan gjøre mottakeren forvirret eller usikker på hva vi mener.

Ofte stoler vi mer på kroppspråket enn de ordene som sies, derfor oppleves dobbeltkommunikasjon som vanskelig.

Et eksempel: Du har kranglet med kjæresten og er lei deg. En av kundene spør om det er noe galt. Du svarer at du har det fint, men kunden ser at du ikke snakker sant.

Dobbeltkommunikasjon er i de fleste tilfeller ikke ønskelig. Men det kan også brukes bevisst for å oppnå en bestemt virkning.

Stress

I arbeid med mennesker kan vi ikke unngå å komme i situasjoner som kan oppleves stressende. Det kan være flere som må ha hjelp samtidig, noen som prøver ut grenser og så videre. I slike situasjoner oppstår det gjerne også misforståelser.

Relasjoner

Det at vi har fordommer mot eller misliker den vi kommuniserer med, kan gjøre at kommunikasjonen blir vanskelig. Det er lett å tillegge den andre personen egenskaper som han eller hun ikke har. Da er det lett å mistolke budskapet. For deg som yrkesutøver er det viktig å være bevisst at relasjoner har betydning for kommunikasjonen, og du må jobbe for å skape gode relasjoner til kollegaer, kunder og brukere.

To personer som ikke snakker med hverandre. Foto.

Kommunikasjon og makt

Som profesjonell yrkesutøver kan du ikke bruke makt i kommunikasjonen, men må kommunisere på en måte som fremmer likeverdighet, trygghet og tillit. Det er et stort problem i all kommunikasjon når noen bruker maktposisjonen sin til å styre kommunikasjonen. I verste fall kan vi snakke om krenking av mennesker.

Eksempler på maktmisbruk kan være å:

 • hindre kunder eller brukere i å kommunisere ved å overhøre vedkommende eller be hen vente, for så å «glemme» at hen skulle si noe. Dette er noe voksne av og til kan gjøre når de kommuniserer med barn.
 • bruke avvisende kroppsspråk ved å snu deg vekk eller late som du ikke hører hva kunden eller brukeren sier
 • snakke deg bort ved å miste fokus på saken. Dermed blir samtalen avledet, og den handler plutselig om noe annet.
 • kommentere personlige egenskaper, atferd eller utseende og dermed sette kunden eller brukeren i forlegenhet
 • ikke ta deg tid til å vente dersom kunden eller brukeren har vansker med å kommunisere verbalt
 • miste besinnelsen og kjefte på kunden eller brukeren
 • bruke ironi og sarkasme, latterliggjøre, le av den andre, gjøre narr eller himle med øynene når kunden eller brukeren sier noe

Utfordringer til deg:

 1. Les om ironi og sarkasme på norsksidene.
  Hvorfor bør du som fagarbeider være forsiktig med bruk av disse virkemidlene?
 2. Hva vet du om kommunikasjon og makt?

Relatert innhold

CC BY-NC-SASkrevet av Guri Bente Hårberg og Kjell Arne Standal.
Sist faglig oppdatert 21.10.2019

Læringsressurser

Hva er kommunikasjon?