Hopp til innhold

Fagstoff

Overfølsomhetsreaksjoner på mat

De senere årene har antall personer som har unormale reaksjoner på mat, økt. Tidligere ble slike reaksjoner delt inn i matvareallergi og matintoleranse. Disse begrepene brukes fortsatt til dels i dag, men stadig oftere brukes heller begrepene allergiske og ikke-allergiske overfølsomhetsreaksjoner.

Mann sitter på toalettet. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Allergisk eller ikke-allergisk overfølsomhetsreaksjon

Matvareallergi er en tilstand der immunforsvaret overreagerer på stoffer i maten, såkalte allergener, ved å produsere antistoffer og starte en reaksjon som om et skadelig stoff har trengt inn i kroppen. De vanligste symptomene, i tillegg til slapphet, er plager fra fordøyelsessystemet som magesmerter, oppkast og diaré eller hud- og luftveisreaksjoner. I verste fall kan en allergisk reaksjon føre til anafylaktisk sjokk som er en livstruende tilstand.

Når det gjelder ikke-allergiske overfølsomhetsreaksjoner, er derimot ikke immunforsvaret involvert, og selv om symptomene kan ligne på allergiske reaksjoner, er de som regel mindre kraftige enn ved matvareallergi.

Matvarer som medfører reaksjoner

Matvarene som oftest medfører allergiske reaksjoner, er melk, egg, fisk, nøtter, rå frukt, rå grønnsaker, skalldyr og matvarer med kornslag som inneholder gluten. Melk- og melkeprodukter kan også føre til ikke-allergiske overfølsomhetsreaksjoner hos personer som nedsatt evne til å bryte ned laktose på grunn av mangel på enzymet laktase i tarmen.

Diagnostisering av overfølsomhet mot mat

Ved mistanke om matvareallergi kan det brukes prikktesting med ekstrakter av matvarer som dryppes på underarmen, eller blodprøver for å måle antistoffer. Det kan også brukes dietter der matvarer som ofte framkaller allergi, utelates fra kostholdet i en periode og så gradvis gjeninnføres inntil det oppstår symptomer. Det er også mulig å gjøre matprovokasjoner under nøye observasjon der man gir den matvaren man tror gir reaksjoner, for å få bekreftet eller avkreftet mistanken.

Medisinske utredninger ved mistanke om overfølsomhet mot matvarer vise at langt færre enn de som mistenker at de har en allergi eller intoleranse, får påvist en sikker reaksjon.

Utfordringer til deg

  1. Hvorfor er det viktig å skille mellom allergiske og ikke-allergiske overfølsomhetsreaksjoner mot mat?

  2. Hva kan være årsaken til at mange mistenker at de har en overfølsomhet mot matvarer selv om det ikke er påvist?

  3. Hvorfor er det nødvendig å vurdere kosttilskudd dersom viktige matvaregrupper fjernes fra kostholdet på grunn av overfølsomhetsreaksjoner?

Kilde

Hjartåker, A., Pedersen, J. I., Müller, H. & Anderssen, S. A. (2020). Grunnleggende ernæringslære (3. utg.). Gyldendal Akademisk.

CC BY-SASkrevet av Vigdis Haugan.
Sist faglig oppdatert 17.01.2022

Læringsressurser

Tilpasset kost