Hopp til innhold

Naturfag (SF)

  Klima og miljø

  Klima og miljø handler om vår tids største utfordringer. Klimaendringer forandrer livsbetingelsene på jorda. Ressurser forbrukes og naturen forringes av blant annet utbygging, miljøgifter, reiseliv og fremmede arter. Kan vi finne bærekraftige løsninger?

  Modell av havforsuring

  Undersøk havforsuring ved å studere CO₂-konsentrasjonen i luft og vann, og gjør forsøk med organismer i surt vann. Bygg opp og evaluer modeller som beskriver sammenhengen mellom faktorer som påvirker pH i havet.

  Læringsressurser

  Modell av havforsuring