Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Blinkskudd? Bilder, etikk og kildekritikk

I NRK-seiren Norsk-ish tar en av hovedpersonene et bilde som skaper mange sterke reaksjoner. Hva kan vi lære om bildedeling, etikk og kildekritikk?
Ungdom i hettegenser kaster noe mot en bakgrunn av brennende bilvrak. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Se hele første episoden av serien Norsk-ish, og gjør oppgavene under:

Første episode av serien Norsk-ish på NRK

1. Et sterkt bilde

  • Hvorfor tror du Fariba nølte med å dele bildet hun tok på sosiale medier?
  • Hun gjør det allikevel og får tusenvis av reaksjoner. Hva slags tolkninger av bildet kan hun forvente seg når det deles så bredt på sosiale medier?
  • Hva hadde du tenkt om dette bildet, hadde det dukket opp i bildestrømmen din?

2. Hva er konteksten?

  • Hvordan tror du samhandlingen mellom de to kvinnene på bildet var før og etter det øyeblikket som Fariba fanget med kameraet sitt?
  • Se andre episode fra 06:33 til 07:20. Her får vi vite mer om konteksten for bildet, og om reaksjonene bildet får. Andre episode av NRK-serien Norsk-ish
  • Helin mener at Fariba bør slette bildet. Hva er begrunnelsen hennes, og hva tenker du om det?

3. Lag etiske og kildekritiske retningslinjer for bildedeling

  • Kan vi lære noe av dette når det gjelder kildekritikk og etiske vurderinger for bildedeling ?
  • Hvilke etiske vurderinger bør du ta før du velger å dele et bilde?
  • Gå sammen i par og formuler noen kritiske spørsmål som dere kan stille dere selv når dere ser bilder som kan ha sterk påvirkningskraft.
  • Del med klassen, og bli enige om noen punkter som dere får opp på et oppslag i klasserommet.

4. Bruk det du har lært

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 23.09.2020

Læringsressurser

Etikk og medier