Hopp til innhold

Fagstoff

Etiske retningslinjer for kommunikasjonsbransjen

En kommunikasjonsmedarbeider må sette seg inn i de etiske reglene som er utarbeidet for kommunikasjonsbransjen. Dette er prinsipper som beskriver hvordan medarbeideren skal opptre i arbeidet sitt.
Kvinne i drakt og skjorte står foran en tegnet skålvekt. Bearbeidet foto.

En kommunikasjonsarbeider skal formidle og tilrettelegge informasjon for en oppdragsgiver. Målet er å skape et godt omdømme. For at en organisasjon eller bedrift skal kunne hevde seg i konkurransen med andre, er tillit og troverdighet svært viktig. Noen ganger kan kommunikasjonsarbeideren havne i et etisk dilemma, og da er det viktig å ha etiske retningslinjer å forholde seg til.

Etiske retningslinjer

Kommunikasjonsforeningen har utarbeidet et sett med profesjonsetiske prinsipper som beskriver hvordan medarbeidere skal opptre i arbeidet sitt. Viktige fokusområder her er integritet og konfidensialitet. De etiske retningslinjene slår fast at en kommunikasjonsmedarbeider blant annet skal jobbe for åpenhet og innsyn og gjøre informasjon forståelig og tilgjengelig. I tillegg skal medarbeideren være åpen om rolle, metoder og bindinger.

Kommunikasjonsforeningens etiske prinsipperEn kommunikasjonsmedarbeider skal

  • fremme åpenhet og innsyn og aktivt bidra til forståelse og den opplyste samtale
  • gi så fullstendig informasjon som mulig uten at det går på bekostning av taushetsplikten
  • kommunisere ærlig og tydelig og være åpen om avsender, rolle, metoder og bindinger
  • utvise ansvarlighet med metoder og bruk av verktøy for analyse av brukerdata
  • tilstrebe likebehandling og gjøre informasjon forståelig og tilgjengelig

Samfunnsansvar

I Hallo. Medier og kommunikasjon 2 blir samfunnsansvar definert som

ansvaret en organisasjon eller bedrift er ventet å ta på seg overfor menneskene, samfunnet og miljøet som blir påvirket av virksomheten.

Alle bedrifter og organisasjoner har et samfunnsansvar. Hvis handlingene til et selskap får konsekvenser for samfunn og miljø, skal virksomheten ta ansvar for det. Kommunikasjonsavdelingen til et selskap får gjerne ansvaret for å sette søkelyset på virksomhetens etikk og samfunnsansvar. Tydelig kommunikasjon på dette området kan heve bedriftens omdømme.

Kilder

Akselberg, J. W., Asbjørnsen, D., Beyer, A., Eide, B., Haukanes, L., Kjelling, K., Larsen E. S., Lysne, A., Svensøy, T., Thommessen, T. & Totland, G. (2018). Hallo. Medier og kommunikasjon 2. Aschehoug.

Kommunikasjonsforeningen (u.å.). Kommunikasjonsforeningens etiske prinsipper. Hentet 15. mai 2020 fra https://www.kommunikasjon.no/om-oss/etiskraad#Etiske%20prinsipper

CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 15.05.2020

Læringsressurser

Etikk og medier