Hopp til innhold

Fagstoff

PFU: Pressens faglige utvalg

Pressens faglige utvalg (PFU) er et klageorgan opprettet av Norsk Presseforbund. PFU skal sørge for at pressen følger god presseskikk og reglene i Vær Varsom-plakaten.

Møte i Pressens faglige utvalg, medlemmer sitter rundt et bord. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva er PFU?

  • Pressens faglige utvalg (PFU) skal overvåke og fremme den etiske og faglige standard i norsk presse.
  • PFU er opprettet av Norsk Presseforbund.
  • PFU består av sju medlemmer: fire fra pressen og tre fra allmennheten.
  • De fleste europeiske land har lignende ordninger.

PFUs oppdrag

Pressens faglige utvalg skal sørge for at pressen følger god presseskikk og reglene i Vær Varsom-plakaten. Pressen har selv pålagt seg et ansvar for å være etisk i sitt arbeid, og retningslinjene for etikken er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Vær Varsom-plakaten legges til grunn for PFUs vurderinger og uttalelser.

PFU er ingen domstol

Presseetikk og medienes selvdømmeordning må ikke forveksles med rettslige standarder og domstolsbehandling. Mediene får ikke straff i form av bøter, men brudd på god presseskikk betyr at mediene må publisere en fellende uttalelse på en godt synlig plass. Et vedtak i PFU kan ikke ankes.

Pressens selvjustis

Med denne ordningen er det pressen selv som vurderer om presseetiske overtramp har skjedd. Pressen driver selvjustis, det er pressen selv som skal sørge for at de etiske retningslinjene blir fulgt. Ut fra prinsippet om frihet og uavhengighet kan ikke pressen overføre denne oppgaven til staten.

  • Hva tenker du om at pressen er satt til å vokte seg selv?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 24.04.2020

Læringsressurser

Etikk og medier