Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

I denne læringsstien

  • får du kunnskap om hva medieetikk og etisk mediekommunikasjon handler om
  • skal du foreta etiske vurderinger med bakgrunn i det du vet om etisk kommunikasjon og presseetikk
  • skal du ta stilling til noen etiske dilemmaer
  • skal du vurdere hvordan vi kan dramatisere alvorlige hendelser på en etisk forsvarlig måte