Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Vurder "Folkeopplysningen"-episode med et vær varsom-blikk

Det er viktig for mediene å fremstå som troverdige. Skjulte opptak skal normalt unngås, og intervjuobjekter skal vite hvorfor de blir intervjuet. Se "Folkeopplysningen: Sosiale Mehdi" (39 minutter) og svar på spørsmål om etikk og Vær varsom-plakaten.

Spørsmål om etikk og Vær varsom-plakaten

  1. Hva er hovedinntrykket ditt etter å ha sett dette programmet?
  2. Hva tenker du om at Folkeopplysningen konstruerte en falsk dag for Mehdi?
  3. Hva tenker du om at Mehdi fikk vite at han skulle bli intervjuet for en serie om gründere, og at opptakene blir brukt i en annen sammenheng?
  4. Er det lov å bruke skjult kamera?
  5. Er det noen av metodene i programmet som er i strid med Vær varsom-plakaten?
  6. Hvordan kunne temaet blitt belyst uten å bruke skjult kamera og konstruere en dag for Mehdi?
  7. Hva er fordeler og ulemper med at Folkeopplysningen valgte å løse det på denne måten?
Relevante punkter i Vær varsom-plakaten

2.2 Redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet. Unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet.

3.3. Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers overfor kilder og kontakter. Avtale om eventuell sitatsjekk bør inngås i forkant av intervjuet, og det bør gjøres klart hva avtalen omfatter og hvilke tidsfrister som gjelder. Redaksjonen selv avgjør hva som endelig publiseres.

3.9. Opptre hensynsfullt i den journalistiske arbeidsprosessen. Vis særlig hensyn overfor personer som ikke kan ventes å være klar over virkningen av sine uttalelser. Misbruk ikke andres følelser, uvitenhet eller sviktende dømmekraft. Husk at mennesker i sjokk eller sorg er mer sårbare enn andre.

3.10. Skjult kamera/mikrofon eller falsk identitet skal bare brukes i unntakstilfeller. Forutsetningen må være at dette er eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning.

Kilde: Vær varsom-plakaten (februar 2020)

CC BY-SASkrevet av Stina Åshildsdatter Grolid.
Sist faglig oppdatert 18.05.2020

Læringsressurser

Etikk og medier