Hopp til innhold

Fagstoff

Tverrfaglig samarbeid gir helhetlig tilbud

Tverrfaglig samarbeid der ulike fagrupper bidrar med kompetansen sin, i tett dialog med bruker og pårørende, er nødvendig for å skape et godt helhetlig tilbud. I denne filmen møter du Vetle på 16 år og noen av yrkesutøverne som er med på å tilrettelegge hverdagen hans.

Utfordringer til deg

  1. Hvorfor er det viktig med tverrfaglig samarbeid?
  2. Hvilke yrkesgrupper er det vanlig å samarbeide med innen helse- og oppveksttjenestene?
  3. Diskuter i klassen:

    1. På hvilke måter kan BPA-ordningen fremme helse og mestring?
    2. Hvilke egenskaper er viktige hvis du skal jobbe som BPA?
CC BY-SASkrevet av Vigdis Haugan.
Sist faglig oppdatert 08.09.2020

Læringsressurser

Brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid