Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hvorfor brukermedvirkning?

Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet som gir brukeren rett til å medvirke når det gjelder undersøkelser, behandling og valg av tjenestetilbud. Dette medfører en plikt for deg som fagarbeider i helse- og oppveksttjenesten til å involvere brukeren.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
Sykepleier gir omsorg til eldre. Foto.

Hva er brukermedvirkning?

Brukermedvirkning lar brukeren ta ansvar for sitt eget liv og sine egne valg ved at han deltar i å planlegge, gjennomføre og evaluere opplegg og tiltak.

Hvem er brukeren?

Hvem brukeren er, avhenger av hvilken sektor du befinner deg i. I oppvekstsektoren er brukeren vanligvis barnet og barnets foresatte. I helsesektoren er brukeren vanligvis pasienten eller klienten og eventuelt de pårørende. På apoteket er det kunden som er brukeren.

Hvorfor brukermedvirkning?

  • Brukermedvirkning er en lovfestet rett og dermed noe du som fagarbeider må forholde deg til i arbeidet ditt.
  • Brukermedvirkning er et virkemiddel for at tilbudet skal bli bedre tilpasset brukeren.
  • Brukermedvirkning er viktig for å gi mennesker større grad av kontroll over det som skjer i livene deres.
  • Brukermedvirkning er å vise respekt for brukeren.
  • Brukermedvirkning styrker selvbildet til brukeren og dermed motivasjonen til å ta ansvar for sin egen livssituasjon. Dette kan virke positivt på brukerens bedring eller utvikling.
  • Brukermedvirkning er lovbestemt og sentralt i hele helse - og oppvekstsektoren.
  • Innholdet i begrepet kan variere, men det handler om å sikre at brukeren selv får mulighet til å medvirke og ta beslutninger i forhold som angår ham eller henne.
Sist oppdatert 07.04.2020
Tekst: Ingvild Skjetne, Guri Bente Hårberg og Agnes Brønstad (CC BY-SA)

Læringsressurser

Brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid