Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Rett til medvirkning

Brukermedvirkning er en lovfestet rett til selv å medvirke i utforminga av eget tjenestetilbud. Hvordan kan vi gjennomføre brukermedvirkning i helse- og oppvekstsektoren?

Helsefagarbeider på tur med pasient med rullator. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva sier lovverket?

 1. Gå inn på Helsedirektoratets rundskriv med kommentarer til pasient- og brukerrettighetsloven og barnehageloven kapittel 2 på Lovdata og finn ut hva lovene sier om rett til medvirkning. Lag et tankekart slik at du får oversikt over hovedpunktene.

 2. For at brukere av helse- og oppveksttjenester skal kunne medvirke, må du som fagarbeider legge til rette for reell mulighet for medvirkning. Noter stikkord og reflekter over hva det innebærer i arbeid med

  1. barn og unge

  2. brukere med annet morsmål enn norsk

  3. mennesker med nedsatt kognitiv funksjon

  4. personer med nedsatt fysisk funksjonsevne

Brukermedvirkning i praksis

Velg deg et av yrkene innen helse- og oppvekstfag.

 1. Beskriv en eller flere situasjoner i løpet av en vanlig arbeidsdag der det er viktig å ivareta brukermedvirkning.

 2. Det å kunne delta aktivt i utforminga av eget tjeneste- eller aktivitetstilbud er viktig for opplevelsen av mestring. Hvilke konkrete tiltak vil du gjennomføre for å ivareta brukernes rett til medvirkning i situasjonene du har trukket fram i oppgave 1?

 3. I noen tilfeller kan brukermedvirkning komme i konflikt med faglig forsvarlighet fordi brukeren ikke ønsker å følge dine anbefalinger. I hvilke situasjoner tror du dette kan oppstå i yrket som du har valgt?

Refleksjon og diskusjon i grupper

 1. Diskuter situasjonene og tiltakene dere kom fram til i spørsmålene om brukermedvirkning i praksis.

 2. Reflekter sammen i gruppa og i klassen over de følgende punktene:

  1. Hvordan brukermedvirkning kan bidra til mestring, utvikling og god helse.

  2. Hvordan brukermedvirkning kan øke motivasjonen til å gjennomføre aktiviteter som bedrer både helsa til den enkelte og folkehelsa.

CC BY-SASkrevet av Vigdis Haugan.
Sist faglig oppdatert 19.12.2022

Læringsressurser

Brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid