Hopp til innhold

Fagartikkel

Tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig samarbeid handler om at ulike yrkesgrupper med ulik kompetanse samarbeider om å løse oppgaver. Som arbeidstaker i helse- og oppvekstsektoren kommer du til å arbeide sammen med mange andre yrkesgrupper.

Fire hender med tomler opp. Foto.

I et tverrfaglig samarbeid er alle rollene viktige. Noen har spisskompetanse innenfor et bestemt fagområde, som for eksempel en psykolog eller en lærer. Andre har kompetanse til å ivareta mer helhetlig omsorg og service og følger i tillegg opp behandling og tiltak som spesialistene har foreskrevet. Den som har direkte kontakt med brukeren i det daglige, har et særlig ansvar for å observere og melde fra når noe ikke stemmer. Dette kan for eksempel være at tiltak som er satt i verk, ikke fungerer som forventet.

I et tverrfaglig samarbeid er det viktig at du er bevisst på din egen og andres kompetanse. Du må vite hva du selv har kompetanse og myndighet til å utføre, og hva du skal overlate til andre.

Dersom et tverrfaglig samarbeid skal fungere, må man ha tillit til hverandre og den kompetansen samarbeidspartnerne har. Det er viktig å lytte til hverandre. Samtidig er det viktig at du bidrar med den kompetansen du selv har.

Sist faglig oppdatert 03.03.2017
Skrevet av Trine Merethe Paulsen, Guri Bente Hårberg og Agnes Brønstad

Læringsressurser

Brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid

Fagstoff