Hopp til innhold

Yrkesfaglig fordypning (HS-HSF vg1)

  Profesjonell yrkesutøvelse

  Som fagarbeider innen helse- og oppveksttjenestene må du vite hva som forventes og kreves av en profesjonell yrkesutøver. Kunnskaper om velferdsteknologi, etiske retningslinjer og gjeldende regelverk er nødvendig. Du trenger også innsikt i andre yrker og å kunne samarbeide på tvers av yrkesgrupper.

  Brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid

  Som fagarbeider skal du levere helse- og oppveksttjenester som fremmer helse og mestring. Samarbeid med mottakerne av tjenestene og tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper er nødvendig for å gi et helhetlig tilbud som dekker brukernes behov.

  Læringsressurser

  Brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid