Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Bruk fargede lapper i idémyldring

Å skrive ned ideer, og styrker og svakheter ved dem, på lapper i ulike farger er en mye brukt kreativ metode. Du kan bruke den når du jobber individuelt, men metoden fungerer aller best i grupper. Da kan dere sortere ideene på en tavle eller et bord, og diskutere dem underveis.

Forberedelser

Hender som skriver på post-it-lapper på en vegg. Foto.

Gå sammen i grupper på 4–6 elever, og sett av 10–15 minutter til øvelsen. Velg en oppgave, problemstilling, utfordring eller mulighet dere skal jobbe med på skolen. Finn fram noe å skrive med, og lapper i fargene gul, grønn og rød eller rosa. Post-it-lapper fungerer fint, siden de er enkle å feste til en tavle eller vegg.

Øvelse

  1. Del ut gule lapper til alle i gruppa. Alle skriver ned ideer på dem – én idé på hver lapp.
  2. Heng opp lappene og sorter dem gjerne etter innhold.
  3. Bruk grønne lapper til å skrive ned styrker ved ideene. Hvilke gode sider har de?
  4. Heng de grønne lappene ved siden av de gule idé-lappene de hører sammen med.
  5. Skriv svakhetene ved hver idé på de røde eller rosa lappene. Er det noen farer ved ideene eller noe som vanskelig lar seg gjennomføre?
  6. Heng også disse lappene ved siden av ideene de hører sammen med.
  7. Diskuter underveis og velg til sist ut én eller flere ideer dere vil jobbe videre med.
Ansiktet til en kvinne omringet av post-it-lapper i ulike farger. Foto.

Lappemetoden eller kreative lapper

Denne kreative metoden kalles gjerne lappemetoden eller kreative lapper. Selv om metoden fungerer best ved gruppearbeid, kan du også bruke den når du skal utvikle ideer alene.

CC BY-SASkrevet av Hanne Merethe Riskedal Staurland.
Sist faglig oppdatert 02.05.2020

Læringsressurser

Bærekraftig innovasjon