Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Produktforslag og bærekraftsmål

I denne oppgaven skal du benytte FNs bærekraftsmål som utgangspunkt for et produktforslag. Bærekraftsmålene er verdens plan for å utrydde fattigdom og sult, sørge for utdanning og arbeid for alle, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene.
Plansje som viser de 17 bærekraftsmålene til FN. Illustrasjon.

I arbeidet med denne oppgaven skal du bruke FN-sambandets side om bærekraftsmålene som din hovedkilde, men bruk gjerne flere kilder.

FNs bærekraftsmål (fn.no).

Oppgave

Fordel bærekraftsmålene mellom dere i klassen, slik at alle målene blir jobbet med. Det er 16 bærekraftsmål, i tillegg til et 17. som handler om hvordan man skal jobbe sammen for å nå de andre målene.

Du skal gå i dybden på det bærekraftsmålet du ha fått tildelt.

  • Finn ut hva målet innebærer, og hvilke delmål som hører til hovedmålet.
  • Finn ut hvordan samfunnet kan jobbe for å nå målet.
  • Til slutt skal du utvikle et forslag til et produkt som kan bidra til at vi når ditt tildelte bærekraftsmål. Det kan være en idé til et nytt produkt eller en forbedring av et eksisterende produkt.

Speed-date

Gå rundt i klasserommet (eller utendørs om været er fint) og stopp opp ved minst fire andre personer. Fortell så mye du kan om bærekraftsmålet og produktforslaget ditt. Lytt til dem du møter når de forteller om sitt mål og produktforslag.

Diskuter

Diskuter bærekraftsmålene og de ulike produktforslagene i klasserommet.

  • Hvordan henger bærekraftsmålene sammen?

  • Kan det være aktuelt å gå videre med ett eller flere av produktforslagene? Kanskje er det en idé for en ungdomsbedrift?

CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng og Inga Berntsen Rudi.
Sist faglig oppdatert 01.10.2021

Læringsressurser

Bærekraftig innovasjon