Hopp til innhold

Fagstoff

Produktutvikling

Hvordan blir et produkt til? Det hele starter med en idé, men hvordan oppstår ideen? Hele prosessen fra idéutvikling til produktet lanseres, kaller vi produktutvikling.
En modell med seks bokser med piler som illustrerer de seks fasene i produktutviklingsprosessen. Modellen illustrerer fasene idéinnsamling, utsiling, økonomisk analyse, utvikling, testsalg og lansering.
Åpne bilde i et nytt vindu

Produktutvikling er en prosess som foregår i perioden fra en idé oppstår og fram til produktet lanseres på markedet. Det er viktig for virksomheter å respondere på behov i markedet og ta strategiske valg knyttet til produktutvikling.

Innovasjoner og produktforbedringer

Innovasjon betyr fornyelse og handler om det å skape noe nytt. En innovasjon kan være en vare, et produkt, tjeneste eller produksjonsprosess som er helt nytt for verden. Vellykkede innovasjoner skaper verdi for brukeren. Apple er et eksempel på et selskap som har flere vellykkede innovasjoner å vise til.

En produktforbedring tar utgangspunkt i et produkt som allerede finnes. Formålet med forbedringen er å gjøre produktet bedre på en eller annen måte, for eksempel sikrere, mer praktisk, mer tiltalende eller mer bærekraftig.

Produktutviklingsprosessen

Produktutvikling kan være en tid- og kostnadskrevende prosess. Noen virksomheter velger derfor å overlate produktutviklingen til andre og heller satse på produktetterligninger. Virksomheter som tar gode strategiske valg knyttet til produktutvikling, har større muligheter for å utvide markedet, holde tritt med konkurrenter og ta nye markedsandeler.

Produktutviklingsprosessen beskriver hvordan går vi fram når vi skal utvikle nye produkter eller forbedre produkter som allerede er på markedet. En produktutviklingsprosess består vanligvis av seks faser:

  1. idéinnsamling
  2. utsiling
  3. økonomisk analyse
  4. utvikling
  5. testsalg
  6. lansering


Idéinnsamling

For å få fram ideer til nye produkter må vi jobbe systematisk med idéinnsamling. Mange bedrifter har egne forsknings- og utviklingsavdelinger til dette arbeidet. Alle bedrifter bør likevel stimulere ansatte til å tenke kreativt. Det er også viktig å være oppmerksomme på hva konkurrenter gjør, og følge med på hvordan trendene i samfunnet utvikler seg.

Det er også blitt mer vanlig at kundene selv deltar i den kreative prosessen. Matvareprodusenter har for eksempel invitert brukerne til å stemme over hva slags fyll en pizza bør ha.

Utsiling

Ikke alle ideer har livets rett. I utsilingsfasen er målet å stå igjen med de ideene som har best muligheter på markedet. Gode ideer bør ikke forkastes før de er nøye vurdert. Utsilingen må ta høyde for at enkelte ideer kan være for kostbare å utvikle eller at produktet har for lite marked.

Økonomisk analyse

Når en idé har kommet gjennom utsilingsfasen, er det tid for å gjennomføre en økonomisk analyse. Bedriften må finne ut hvor stort salg den kan forvente, hva produktet kan selges for, og hvor store kostnader produksjonen har. Ut fra forventede inntekter og forventede kostnader finner vi ut hvor lønnsomt produktet kan bli. Ulønnsomme produkter forkastes i dette stadiet.

Utvikling

I denne fasen begynner utviklingen av produktet. Kostnadene begynner å gjøre seg gjeldende gjennom blant annet produksjon av prototype, som er en foreløpig og forenklet utgave av et produkt. Hensikten med en prototype er å teste ut og demonstrere produktet.

Testsalg

Testsalg vil si at salget er begrenset til noen få utsalgssteder. For å gjennomføre et testsalg av for eksempel en ny type potetgull kan vi selge produktet i et begrenset antall dagligvarebutikker. Forbrukerne vet ikke det er snakk om et testsalg, og hensikten i denne fasen er å se i hvilken grad produktet blir solgt, og om det skjer gjenkjøp. For å finne ut mer om hvordan forbrukerne reagerer på produktet, kan vi gjennomføre spørreundersøkelser og observere forbrukerne når de handler.

Lansering

Dersom de tidligere fasene av produktutviklingsprosessen har gått bra, kan produktet lanseres. Det betyr at det utgis og introduseres på markedet. Alle produkter har en viss levetid på markedet og går gjennom et livsløp. Starten på produktets livsløp er i gang.

Smilende kvinne holder en liten robot i et klasserom. Roboten er hvit. Den er todelt og den øverste delen ligner et hode med lysende øyne. Foran på den nedre delen er det en høyttaler. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Produktutvikling i No Isolation

Silvija Seres lager podkasten Lørn Tech. Episoden "Karen Dolva: No Isolation" ser blant annet på Karen Dolvas engasjement for produktutvikling knyttet til det å redusere ufrivillig ensomhet og sosial isolasjon.

Roboten AV1, som er avbildet ovenfor, og KOMP, en skjerm for eldre, er produkter som har gått gjennom produktutviklingsprosessen og er lansert av selskapet No Isolation. Dette kan du høre mer om i podkast-episoden Karen Dolva: No Isolation (podkast på Acast).

CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng og Mette Holan. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 02.10.2020

Læringsressurser

Bærekraftig innovasjon