Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Ferieundersøkelse

Hva skal medelevene deres i ferien? Hvem skal hva, og hvilken ferietype er mest populær?
Aktivitetsferie i Norge. En gruppe mennesker som juver i den norske fjellheimen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I denne oppgaven skal dere planlegge, gjennomføre og analysere en markedsundersøkelse for å kartlegge medelevers reise- og ferieplaner.

Målet med undersøkelsen er å finne ut hvor ungdom har lyst til å reise i ferien sin, og hva de har lyst til å gjøre når de er der.

  1. Bestem dere for hvilken type undersøkelse dere vil gjennomføre, kvalitativ eller kvantitativ.

  2. Diskuter og bli enige om hvilke spørsmål det er viktig å få svar på, og hvordan de skal stilles.

  3. Bli enige om hvordan svarene skal analyseres, og hvordan de skal rapporteres (grafer, diagrammer, søyler).

  4. Lag undersøkelsen, og gjennomfør den. Kanskje ønsker dere å kombinere metodene og lage både en digital spørreundersøkelse og en intervjuundersøkelse på skolen?

  5. Fordel svarene mellom dere, og analysér. Sett analysene sammen og lag en rapport.

  6. Evaluer når dere er ferdige. Ble det en vellykket markedsundersøkelse?

Lykke til!

Relatert innhold

Kvantitative undersøkelser i form av spørreundersøkelser er nok den formen for markedsundersøkelser flest av oss kjenner til.

CC BY-SASkrevet av Cathrine Meyer Johansen.
Sist faglig oppdatert 12.03.2021

Læringsressurser

Markedsundersøkelser