Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Er det behov for ideen?

Ta utgangspunkt i en ny forretningsidé, og gjennomfør en markedsundersøkelse. Markedsundersøkelsen skal ha som mål å finne ut om det finnes et marked for forretningsideen, om ideen løser et virkelig problem, og om noen er villig til å betale for å få det løst.

Beskrivelse av oppdrag

Oppgave 1: utvikle en forretningsidé

Jobb i grupper med å utvikle forretningsideer, og velg ut en idé som dere ved hjelp av en markedsundersøkelse vil finne ut av om det er behov for.

Det finnes ulike øvelser som kan være til hjelp for å komme på ideer og få i gang prosesser for idéutvikling. Her er noen eksempler på slike øvelser:

Relatert innhold

Brainstorming er en enkel øvelse for å komme på flest mulig ideer, bli trygge på hverandre og få i gang prosesser for idéutvikling.

Oppgave 2: gjennomfør en markedsundersøkelse

Utarbeid og gjennomfør en markedsundersøkelse. Følg fasene i en tradisjonell undersøkelsesprosess, og ta bevisste valg i arbeidet med å utforme spørsmål til undersøkelsen, samle inn data, analysere data og rapportere funn. Lykke til!

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng.
Sist faglig oppdatert 24.02.2021

Læringsressurser

Markedsundersøkelser