Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Markedsundersøkelse om bærekraftig mobilbruk

Jobb i grupper, og lag en markedsundersøkelse for trinnet eller for hele skolen deres om mobiltelefoner, resirkulering av mobiltelefoner og gjenbruk av mobiltelefoner.

I filmen ovenfor blir arbeidsforholdene til gruvearbeidere problematisert. Et annet problem, som de fleste vet om, er at det i dag er mange dyr i verden som er i ferd med å dø ut. Men er det mange som vet at gamle mobiltelefoner kan være med på å redde noen av dem?

En gorillababy hviler seg på en stamme og ser veldig tankefull ut. Foto.

Den demokratiske republikken Kongo er et land som er beryktet for sin gruvedrift og utvinning av mineraler og metaller til produksjon av mobiltelefoner. I takt med økt gruvedrift får blant annet gorillaene mindre leveområder og blir i større grad et lettere bytte for ulovlig jakt. For å forhindre denne utviklingen kan gjenvinning av gamle mobiltelefoner være en del av løsningen.

Relatert innhold

Oppdrag: Lag en markedsundersøkelse om bærekraftig mobilbruk


Jobb i grupper, og lag en markedsundersøkelse for trinnet eller for hele skolen deres om mobiltelefoner, resirkulering av mobiltelefoner og gjenbruk av mobiltelefoner.

Undersøkelsen skal vise mobiltrendene blant elevene på skolen din, og den skal vise om de tenker på – og om de kjenner til – bærekraftig mobilbruk.

Gruppene blir enige om hvilke spørsmål dere må stille for å få svar på det dere lurer på, og om hvilken type undersøkelse dere vil lage. Det anbefales at halve klassen jobber med kvalitative undersøkelsesmetoder, og at den andre halvparten jobber med kvantitative undersøkelsesmetoder – slik at dere får både bredde og dybde i svarene deres.

Relatert innhold

Kvantitative undersøkelser i form av spørreundersøkelser er nok den formen for markedsundersøkelser flest av oss kjenner til.

Tips til verktøy for enkle markedsundersøkelser, og noen forslag til spørsmål dere trenger svar på:

Google Forms
SurveyMonkey
EasyQuest

  1. Hvor ofte bytter elevene mobiltelefon?
  2. Har elevene gamle telefoner liggende hjemme – og i så fall hvor mange?
  3. Kjenner elevene til at det går an å levere inn de gamle telefonene, og at de kan gjenvinnes?
  4. Er dette noe elevene kan vurdere å gjøre?
  5. Kjenner elevene til at gamle mobiltelefoner kan være en del av løsningen for å redde utrydningstruede gorillaer?
  6. Er det andre spørsmål dere tenker er aktuelle i sammenheng med det dere nå vet om resirkulering og mobiltelefoner?

Hver gruppe skal skrive en rapport om funnene fra undersøkelsen og lage en presentasjon der hovedfunnene fra undersøkelsen legges fram muntlig for klassen.

En eventuell forlengelse av oppgaven

Som en forlengelse av denne oppgaven kan dere gjerne jobbe med oppgaven om å lage en holdningskampanje som oppfordrer medelever til å beholde mobiltelefoner lenger og resirkulere gamle mobiltelefoner.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng, Cathrine Meyer Johansen, Jone Nikolai Nyborg og Albertine Aaberge.
Sist faglig oppdatert 24.02.2021

Læringsressurser

Markedsundersøkelser