Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Digital samtale om markedsundersøkelser i Samtavla

Ha samtaler og diskusjoner i klassen, eller i mindre grupper, om ulike spørsmål knyttet til markedsundersøkelser. Samtavla kan benyttes som verktøy for å støtte læring gjennom utforskende samtaler.
Et eksempel på en Samtavla-side som kan brukes til diskusjoner og utforskende samtaler i klasserommet. På siden står det "Markedsundersøkelser" som overskrift, og deretter står spørsmålet: "Hva er fordeler og ulemper med kvalitative undersøkelsesmetoder?" Under er det to kolonner. Foto.

Hva er Samtavla?

Samtavla er et verktøy som er utviklet for å støtte læring gjennom utforskende samtaler på en felles digital tavle. Den visuelle flaten kan brukes til å organisere bidrag og til å drive dialogen videre. Samtavla kan brukes som verktøy både for en hel klasse og for mindre grupper.

Mer informasjon om bruk av Samtavla som et sted å dele samtaler

Informasjon om hvordan du bruker Samtavla

Bruk av Samtavla hvis deltakerne befinner seg på ulike steder

Bruk av forhåndsutfylt mal på Samtavla

Læreren eller gruppelederen kan følge en lenke til en forhåndsutfylt undervisningsmal av en tavle som klassen, eller mindre grupper, kan fylle ut om markedsundersøkelser. Her er en lenke til en forhåndsutfylt mal om markedsundersøkelser på Samtavla.no. (Husk å logge inn før du åpner lenken).

Hver gang en lærer klikker på en slik lenke, lages det en ny tavle med en ny pinkode som er unik for denne gruppa, og som kan deles med elevene. En elev kan starte en tavle på samme måte, dersom dere skal jobbe i mindre grupper.

Spørsmålene i den forhåndsutfylte malen

Følgende spørsmål kan danne grunnlag for en samtale og diskusjon om markedsundersøkelser:

  1. Hva er markedsundersøkelser?
  2. Hva er kvalitative undersøkelser?
  3. Hva er kvantitative undersøkelser?
  4. Hva er fordeler og ulemper med kvalitative undersøkelsesmetoder?
  5. Hva er fordeler og ulemper med kvantitative undersøkelsesmetoder?
  6. På hvilke måter er stordata og digital dataanalyse aktuelt?
CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng.
Sist faglig oppdatert 19.09.2023

Læringsressurser

Markedsundersøkelser