Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Lag et digitalt arrangement

I denne gruppeoppgaven skal dere planlegge, gjennomføre og evaluere et digitalt arrangement.
Seks personer deltar i et digitalt møte. Foto.

Under covid-19-pandemien ble Teams og andre digitale møteplattformer mye brukt. Undervisning og oppgaver ble levert digitalt. I arbeidslivet har mange ansatte hatt hjemmekontor og gjennomført digitale møter med kolleger og kunder. Mange har fulgt webinarer i stedet for å reise på seminarer. Hvordan kan vi best gjennomføre et digitalt arrangement?

Dere skal i denne oppgaven planlegge, gjennomføre og evaluere et digitalt arrangement.

Som innledning til oppgaven skal dere høre på en podkast om gjennomføringen av Oslo Pride 2020. Dette arrangementet ble på kort tid forandret fra å være en fysisk festival til å bli et digitalt arrangement.

Etter å ha hørt på podkasten skal dere reflektere over følgende spørsmål:

Tenk over

På hvilken måte er digitale og fysiske arrangementer ulike, men også like?

Hvordan kan digitale arrangementer nå nye og større målgrupper enn fysiske arrangementer?

Hvilke sikkerhetsvurderinger må tas i forbindelse med et digitalt arrangement?

Mann med briller holder et ark med teksten "Serviceyrkene". Fargerike smilefjes omringer hodet til mannen.
Serviceyrkene

Digital Pride

Podkasten Digital Pride handler om hvordan det tradisjonelle Pride-opptoget ble gjennomført som et digitalt arrangement i 2020. Dette var første gangen organisasjonskomiteen lagde et stort digitalt ar...

0:00
-0:00

Oppgave

Bestem dere for hvilket digitalt arrangement dere vil gjennomføre. Det kan for eksempel være et arrangement i forbindelse med OD-dagen. Om dere driver ungdomsbedrift, kan dere lage et arrangement i regi av den.

  1. Planlegg arrangementet. Det bør ha en innleder, og i tillegg må dere planlegge innholdet og kanskje en spørsmålsrunde. Planlegg også gjerne å dele gruppa opp i mindre grupper, såkalte breakout-rooms.
  2. Gjennomfør arrangementet.
  3. Evaluer arrangementet. Be deltakerne fylle ut et spørreskjema etter at det er ferdig. Til dette kan dere for eksempel bruke spørreundersøkelsesverktøyet Forms fra Microsoft eller Google. Evaluer arrangementet ved å se på deltakernes tilbakemeldinger. Til slutt diskuterer dere i gruppa hva dere har erfart, og hvordan dere kan bruke erfaringene når dere skal planlegge et nytt arrangement.

Bruk gjerne ressursene nedenfor i arbeidet med oppgaven.

Relatert innhold

Digitale møter er blitt dagligdags. Vi møtes via digitale programmer. Om noen år sitter vi sannsynligvis rundt møtebordet i en virtuell verden.

Når du skal arrangere et stort møte eller en konferanse i en bedrift, kan du ha nytte av å bruke et digitalt planleggingsverktøy.

CC BY-SASkrevet av Cecilie Lund.
Sist faglig oppdatert 15.11.2021

Læringsressurser

Arrangementer og markedsaktiviteter