Hopp til innhold

Fagstoff

Prisindeks og konsumprisindeks

Alt var så mye billigere før – eller var det egentlig det?
Norsk enkronemynt. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Gjennomsnittsprisen for 1 liter bensin var i 2017 kommet opp i 14,66 kroner. I 1990 var den på 5,61 kroner.

Var bensinen billigere i 1990 enn i 2017? Diskuter.

Prisindeks

Når vi skal sammenlikne priser på en vare til forskjellige tider, må vi ta hensyn til hvordan priser på andre varer og tjenester har endret seg, og også hvordan lønnsutviklingen har vært. For å gjøre dette bruker vi prisindekser.

Et bestemt år settes som basisår. I basisåret får alle varer en prisindeks lik 100. I Norge bruker vi nå 2015 som basisår. Ofte brukes bare ordet indeks når vi snakker om prisindeks.

En vare som har hatt en prisstigning på 10 prosent fra 2015 til 2017, har en indeks på 110 i 2017.

En vare som har en indeks på 125 poeng i 2018, har hatt en prisstigning på 25 prosent fra basisåret 2015.

Dersom prisen på en vare har doblet seg, har også indeksen doblet seg.

Prisindeksen for en vare endrer seg med det samme forholdet som prisen for varen. Vi sier at prisen og tilhørende prisindeks er proporsjonale størrelser.

Sammenhengen mellom pris og indeks kan skrives som

Indeks år 1Indeks år 2=Pris år 1Pris år 2

Forholdet mellom prisen på en vare to ulike år er lik forholdet mellom prisindeksen for varen de samme to årene. Merk at vi godt kan skrive brøken med prisene på venstre side av likhetstegnet og brøken med indeksene på høyre side. Det kan være nyttig når vi skal bruke formelen.

Å finne prisindeks

En vare kostet 500 kroner i 1995. Prisindeksen for denne varen dette året var 94,2 poeng. Den samme varen kostet 650 kroner i 2018. Finn prisindeksen for varen i 2018.

Det er ofte lurt å sette opplysningene inn i en tabell for å få oversikt.

Prisindeks

Indeks

Pris

2018

x

650

1995

94,2

500

I tabellen har vi satt indeksen for varen i 2018 lik x. Legg merke til at hvis vi passer på å plassere tallene for året 2018 over tallene for 1995, slik vi har gjort, vil x komme øverst til venstre i tabellen. Når vi så setter opp likningen ut ifra tabellen, får vi en likning som er grei å løse.

Forholdet mellom indeksen i 2018 og indeksen i 1995 er det samme som forholdet mellom prisen i 2018 og prisen i 1995.

x94,2=650500

Vi løser denne likningen. Det holder å multiplisere med 94,2 på begge sider. Vi trenger ikke å multiplisere med fellesnevneren, slik vi vanligvis gjør i likninger med brøker.

94,2·x94,2 = 650·94,2500x=122,5

Utregning i CAS. På linje 1 står det x delt på 94,2 er lik 650 delt på 500. Svaret med Løs er x er lik 6123 delt på 50. På linje 2 står det dollartegn 1. Resultatet er tilnærmet lik x er lik 122,46. Skjermutklipp.

Prisindeksen for varen i 2018 er 122,5 poeng.

Vi kan også løse likningen med CAS i GeoGebra, se bildet.

Å finne pris

En vare kostet 250 kroner i 1990. Prisindeksen for denne varen dette året var 85,8 poeng. Den samme varen hadde en prisindeks på 108,2 poeng i 2018. Finn prisen for varen i 2018.

Vi setter opplysningene inn i en tabell for å få oversikt. Her setter vi prisene til venstre for indeksene og året 2018 over året 1990 for at den ukjente prisen skal havne øverst til venstre.

Prisindeks

Pris

Indeks

2018

x

108,2

1990

250

85,8

Forholdet mellom prisen i 2018 og prisen i 1990 er det samme som forholdet mellom indeksen i 2018 og indeksen i 1990.

x250=108,285,8

Vi løser denne likningen.

250·x250 = 108,2·25085,8       x=315,27

Prisen for varen var 315,27 kroner i 2018.

Konsumprisindeksen

Konsumprisindeksen (KPI) viser et gjennomsnitt av alle prisindekser på varer og tjenester som forbrukes av en gjennomsnittshusholdning. Også denne indeksen settes til 100 i basisåret.

Hver måned presenterer Statistisk sentralbyrå (SSB) konsumprisindeksen. Gå ned til overskriften "Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken", og velg "Konsumprisindeks, historisk serie" for å se konsumprisindekser helt tilbake til 1928.

Tabellen nedenfor viser konsumprisindeksen (KPI) fra 2002 til 2017 med 2015 som basisår.

KPI, 2002–2012

År

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

KPI

82,384,284,888,089,992,193,393,9
KPI, 2013–2020

År

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

KPI

95,997,9100,0103,6105,5108,4110,8112,2

I 2015 var konsumprisindeksen 100,0. I 2017 var konsumprisindeksen 105,5. Vi regner ut forskjellen mellom indeksene:

105,5-100=5,5

I dette tidsrommet steg altså indeksen med 5,5 poeng.

Vi finner stigningen i prosent:

5,5100=0,055=5,5 %

Konsumprisindeksen har steget med 5,5 poeng og 5,5 prosent i denne perioden. Ser du at vi kan lese dette direkte fra tabellen, siden vi her har et utgangspunkt på 100? Vi gjør dette en gang til med to andre tall fra tabellen.

I 2010 var konsumprisindeksen 92,1. I 2020 var konsumprisindeksen 112,2. Forskjellen blir

112,2-92,1=20,1

I dette tidsrommet steg altså indeksen med 20,1 poeng.

Vi finner stigningen i prosent:

20,192,1=0,218=21,8 %

Den prosentvise stigningen i konsumprisindeksen er 21,82 prosent, mens indeksen steg med 20,1 poeng. Hvorfor fikk vi ikke samme tall her?

Var bensinen billigere i 1990 enn i 2017?

Mann i samedrakt fyller bensin på kanne. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

For å svare på det må vi se hvor mye prisen på bensin har økt i forhold til det gjennomsnittlige prisnivået, som vi måler med konsumprisindeksen. Konsumprisindeksen var 59,9 i 1990 og 105,5 i 2017. Dette finner vi på SSB-sida for konsumprisindeksen nevnt ovenfor.

Vi finner hvor mye konsumprisindeksen økte i prosent i denne perioden:

105,5-59,959,9=0,761=76,1%

Alternativt kan vi regne ut vekstfaktoren, se sida Vekstfaktoren.

Vekstfaktor=Ny indeksGammel indeks=105,559,9=1,761

En vekstfaktor på 1,761 vet vi svarer til en økning i konsumprisindeksen på 76,1 prosent.

Vi kan nå finne ut hvor mange prosent gjennomsnittsprisen for en liter bensin har økt mellom 1990 og 2017 hvis vi kjenner prisene. Men vi kan også finne dette ved å se hvor mye prisindeksen på bensin har økt fordi prisen og prisindeksen er proporsjonale størrelser. Vi kan finne mange prisindekser på enkeltvarer på nettsida Statistikkbanken. Konsumprisindeksen hos SSB.

  • Velg "Konsumprisindeks (2015 = 100)" under "Statistikkvariabel".
  • Vi velger både år 1990 og år 2017 under "År". (Husk å holde nede Ctrl-tasten for å få valgt mer enn ett år.)
  • Under "Konsumgruppe" velger vi "Varer og varegrupper" fra nedtrekksmenyen.
  • Vi skriver "bensin" i søkefeltet, trykker på søkesymbolet og velger "Bensin, 95 oktan, blyfri".
  • Trykk på "Vis tabell". Da får vi en tabell som den nedenfor.
Konsumprisindeks (2015=100)

1990

2017

07.2.2.2_72221 Bensin, 95 oktan, blyfri

39,6103,3

Merk at SSB kaller prisindeksen for bensin for "Konsumprisindeks" i tabellen.

Den prosentvise endringen i bensinprisen fra 1990 til 2017 var

103,3-39,639,6=1,61=161%

Konsumprisindeksen økte med 76,1 prosent i denne perioden, mens prisindeksen på bensin økte med hele 161 prosent. Vi kan da si at bensinen ble mye dyrere i forhold til gjennomsnittet av andre varer og tjenester i perioden fra 1990 til 2017.

Svaret blir: Bensinen var billigere i 1990 sammenlignet med det generelle prisnivået.

Hva med kroneisen?

Kroneis med kjegleformet kjeks. Foto.

I 1970 kostet en kroneis ei krone. I 2012 kostet den samme kroneisen 20 kroner.

Hva ville kroneisen ha kostet i 2012 dersom prisen hadde fulgt utviklingen i konsumprisindeksen?

Først finner vi konsumprisindeksene for 1970 og 2012 ved å gå til tabellen over konsumprisindeksen hos SSB. Deretter setter vi opp en oversiktstabell (med prisene til venstre og året 2012 øverst).

KPI (2015=100)

Pris

Indeks

2012

x

93,9

1970

1

12,8

Så setter vi opp likningen og løser den:

x1 = 93,912,8  x=7,33

Kroneisen ville bare ha kostet cirka 7 kroner i 2012 dersom prisen hadde fulgt utviklingen i konsumprisindeksen. Akkurat som bensinen i det forrige eksemplet har også kroneisen blitt dyrere.

CC BY-SASkrevet av Stein Aanensen og Olav Kristensen.
Sist faglig oppdatert 08.09.2021

Læringsressurser

Prisindekser, kroneverdi og reallønn