Hopp til innhold

Matematikk 2P

Økonomi

Økonomi griper inn i livet vårt både privat og på jobb.

Prisindekser, kroneverdi og reallønn

Hvordan endres prisene på varer og tjenester fra år til år? Er lønnsutviklingen i takt med prisutviklingen?

Læringsressurser

Prisindekser, kroneverdi og reallønn