Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Økonomi i praksisbedriften

Når du driver en bedrift, er det viktig å ha økonomien under kontroll. I denne oppgaven skal du se nærmere på økonomien og de økonomiske systemene som brukes i praksisbedriften din.

Hvordan er økonomien i virksomheten?

Hvis du ikke får tilgang til opplysningene om økonomien i praksisbedriften, kan du se hva du finner i offentlige registre, for eksempel på proff.no.

Heimesida til proff.no

Oppgave 1

  1. Hvilke ulike typer budsjetter brukes i bedrifter?
  2. Hva er hensikten med et budsjett?
  3. Har praksisbedriften din et budsjett å forholde seg til?

Oppgave 2

  1. Hva mener vi med lønnsomheten til en bedrift?
  2. Hvordan kan vi beregne lønnsomheten til en bedrift?
  3. Hvordan er lønnsomheten i praksisbedriften din?

Oppgave 3

  1. Hvilke ulike kalkulasjonsmetoder har vi for å fastsette pris?
  2. Hvilken kalkulasjonsmetode bruker praksisbedriften din?

Oppgave 4

  1. Fører praksisbedriften din regnskap selv, eller leier bedriften denne tjenesten?
  2. Har du noen tanker om hvordan praksisbedriften din kunne spart penger og forbedret resultatet?
Sist faglig oppdatert 17.04.2020
Skrevet av Tove Knutsen og Tone Hadler-Olsen

Læringsressurser

Å være utplassert

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale