Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

HMS i praksisbedriften min

Et godt arbeidsmiljø som er trygt, forsvarlig og miljøvennlig, er noe alle ønsker. For å sette dette i system har myndighetene lagd en HMS-forskrift som alle bedrifter må følge. Som praksiselev må du sette deg inn i forskriften og selv bidra til et godt arbeidsmiljø.

LK20

Oppgave 1 – helse, miljø og sikkerhet (HMS)

 • Hva innebærer HMS i praksisbedriften din?
 • Hva er det spesielt viktig at du som praksiselev setter deg inn i, og hvordan skal du bidra til at bedriften overholder HMS-forskriften?
Tips
 • Spør lederen din hva HMS innebærer hos dere, og noter ned det viktigste fra hvert område.
 • Spør lederen din hva det er spesielt viktig at du setter deg inn i og bidrar med.

Oppgave 2 – det psykososiale arbeidsmiljøet

 • Beskriv det psykososiale arbeidsmiljøet i praksisbedriften din.
Tips
 • Beskriv på hvilken måte du blir inkludert. Eller beskriv hvordan du ikke blir inkludert, dersom det er slik du opplever det.
 • Hvordan føler du deg sett og hørt?
 • Hvordan ser det ut som om kollegene dine har det på jobb?
 • Hva kjennetegner en god leder, og hvordan vil du beskrive lederen din? Hva gjør lederen din god eller mindre god?
 • Hvordan er opplæringen din?
 • Føler du at du får god opplæring? I så fall på hvilken måte?
 • Hvordan varierer arbeidsoppgavene dine?
 • Får du tilbud om videreopplæring, kurs eller samlinger? I så fall hvilke?
 • Opplever du at det er en framtid for deg i praksisbedriften din?
 • Hva gjør ledelsen for å sikre et godt arbeidsmiljø i bedriften?
 • Hvilke forslag har du til å gjøre arbeidsmiljøet enda bedre?
 • Hva betyr et godt arbeidsmiljø for deg?
 • Hva betyr et godt arbeidsmiljø for bedriften, og hvorfor er dette så viktig?
 • Hva kan skje hvis arbeidsmiljøet ikke er bra?
Sist oppdatert 16.04.2020
Skrevet av Cathrine Meyer Johansen og Tove Knutsen

Læringsressurser

Å være utplassert