Hopp til innhold

Film og filmklipp

Profesjonell yrkesutøver

For å være en profesjonell yrkesutøver må du ha den kompetansen som er nødvendig. Kompetanse består av kunnskaper, ferdigheter og holdninger.

LK20

Når vi sier at en person er profesjonell, kan det bety at han eller hun

  • er dyktig i faget eller jobben sin
  • har en bestemt aktivitet eller virksomhet som yrke, for eksempel en profesjonell fotballspiller

Kunnskaper

Eksempler på nødvendig kunnskap kan være material- og fargelære og kunnskap om ulike komposisjonsprinsipper.

Ferdigheter

Eksempler på ferdigheter er evnen til å utføre et håndverk og å kunne samarbeide og kommunisere godt med ulike mennesker.

Holdninger

Eksempel på holdninger er å være interessert, ansvarlig og fordomsfri. Du går på skole for å lære noe av den kompetansen du trenger. Når du er ferdig med skolen, må du selv holde deg oppdatert og utvikle kompetansen din innenfor det yrket du har valgt. Du kan møte kunder du liker og føler sympati for, og andre ganger kan du møte mennesker du synes det er vanskelig å samarbeide med. Likevel skal du behandle alle med respekt.

Privat – personlig – profesjonell

I tillegg til den faglige kompetansen din må du kunne skille mellom rollen som privatperson og rollen som profesjonell yrkesutøver. Å være privat er å være slik du er på fritida di, for eksempel sammen med vennene og familien din. Da kan du godt snakke om deg selv, om dine egne behov og problemer og bruke akkurat det språket og de klærne du vil.

I møte med kunder er det kunden sine behov eller ønsker som styrer kommunikasjonen mellom dere. Du bør avpasse både språket og klesdrakten din til den situasjonen dere er i. Likevel kan du være personlig. Å være personlig innebærer blant annet at du oppfører deg naturlig og er interessert i kundens ønsker.

Sist oppdatert 18.05.2020
Skrevet av Guri Bente Hårberg, Trine Merethe Paulsen og Agnes Brønstad

Læringsressurser

Å være utplassert