Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Yrkesetikk og normer i praksisbedriften

Yrkesetikk handler om hva som er rett og galt på arbeidsplassen, og om hvordan vi begrunner de valgene vi gjør. Normer er skrevne og uskrevne regler. Hvordan forventes det at du oppfører deg i praksisbedriften? Hvordan er yrkesetikken? Når bør du si fra?

LK20
Justitia-skulptur. Foto.

Justitia er et symbol på lov og rett.

Oppgave 1 – yrkesetikk i praksisbedriften

 • Å ta et etisk valg handler om å ta stilling til hva som er rett og galt. Noen valg kan ha ubehagelige konsekvenser, enten for deg selv, for en kollega eller for en kunde. Beskriv situasjoner i praksisbedriften din hvor du kan måtte ta yrkesetiske valg.
 • Beskriv de skrevne og uskrevne yrkesetiske reglene som gjelder i praksisbedriften.
 • Hvilke yrkesetiske krav og forventninger har praksisbedriften til deg?
 • Hvordan bør lederen din opptre med tanke på god yrkesetikk?
 • Hvilke etiske dilemmaer kan oppstå i praksisbedriften?
Tips
 • Tenk på hverdagslige situasjoner som kan oppstå på arbeidsplassen din, og som gjør at du må ta et yrkesetisk valg.
 • Eksempler på aktuelle situasjoner:

  • En kollega kommer alltid for sent og ber deg dekke over det.
  • En kollega tar stadig med seg småting fra lageret hjem.
  • En kollega mobber en annen kollega.
  • En kollega går ofte hjem en halv time før arbeidstiden er over, uten at lederen din vet om det.
  • En kollega overser det hvis vennene hans eller hennes er i butikken og nasker med seg noe.
  • En kollega snakker alltid i telefonen i stedet for å yte service til kundene – hvis ikke lederen ser det.
  • En kollega tar ofte litt for lange lunsjpauser.
  • En kollega bruker telefon og annet kontorutstyr til private ting.
  • Du ser et lite barn som putter en tyggis i lomma.
  • Du ser en gammel dame som putter varer rett i håndveska.
  • Du er invitert på en tur, men skal egentlig på jobb. Er det greit med en liten hvit løgn?
  • Har du andre eksempler fra praksisbedriften din?

Oppgave 2 – normer i praksisbedriften

 • I alle bedrifter finnes det ulike normer. Disse normene forteller noe om hvordan det forventes at du oppfører deg når du er på jobb. De gjelder også når du er på kurs, på reise og i andre sammenhenger der du representerer bedriften.
 • Beskriv de skrevne og uskrevne normene som gjelder i praksisbedriften.
Forretningsfolk går av toget. Foto.
Sist oppdatert 16.04.2020
Skrevet av Cathrine Meyer Johansen

Læringsressurser

Å være utplassert