Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Beregning av maks last

Inserten (bushing) i elevatoren bærer vekten av borestrengen når vi henger hele strengen i elevator. Bushing er ratet til en gitt vektgrense som vi ikke skal overskride.

BX elevator innsats. Illustrasjon.

Last i elevatoren

Profilen i bushingen er med på å avgrense tverrsnittarealet som bærer vekten. Dersom det er stort tverrsnittareal, vil bushingen kunne bære mye vekt. Dersom det er et lite tverrsnittareal som belastes, begrenser det bushingens bæreevne.

Vi kan beregne hvor mye vekt som kan belastes i hver enkelt type bushing ut fra de data vi har.

Vi tar utgangspunkt i borerørinformasjon fra DDH og bushing-informasjon fra leverandøren. Det er viktig å vite at målene vi bruker, er oppgitt for nye, uslitte deler. Er delene slitt, må vi ta utgangspunkt i faktiske mål når vi beregner.

Beregning av maksimal last

Vi har et vanlig 5 1/2" borerør med 7" OD tooljoint. Vi ønsker å bruke BX7-elevator og henter inn data fra leverandøren om denne:

  • Elevatoren er ratet til 1100 tonn last.
  • Bushing er ratet til 680 tonn last, strekkgrensen (yield) for stålet er 145 000 psi (pund per kvadrat-tomme).
  • Minste ID i bushing er 5,813".
Indre profil i elevator. Illustrasjon.

Først beregner vi tverrsnittarealet der lasten henger i bushingen:

Tverrsnittareal = πD2-d24

π(72-5,8132)4= 11,945 in2

Vi beregner hvor stor last (SWL) bushingen kan bære på dette tverrsnittarealet:

Areal · Yield = maks last (Lbs)

11,945 in2 · 145 000 psi = 1 732 025 Lbs

Vi regner om fra pund til tonn (1 pund = 2,204 kg):

1 732 025 Lbs/ 2,204 = 785 855 kg = 785 tonn

Konklusjon

Med denne profilen og dette tverrsnittarealet er det faktisk selve ratingen på bushingen som er begrensningen. Bushingen er ratet til 680 tonn, det er maksimal grense.

CC BY-SASkrevet av Sissel Paaske. Rettighetshaver: Cerpus AS
Sist faglig oppdatert 19.07.2017

Læringsressurser

Automatiserte systemer i boremodulen

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs