Hopp til innhold

Fagartikkel

Annet utstyr for rørhåndtering

I tillegg til alt rørhåndteringsutstyr som er automatisert på boredekk, har vi RKB, slips og sikkerhetsklemme som brukes ofte, og som må tilpasses operasjonen underveis.

LK06
Boredekksarbeidere i aktivitet. Foto.

Boredekksarbeidere venter på ordre fra boreren

Verktøy og hjelpeutstyr på boredekk

På boredekket brukes utstyr som er standard for alle brønnoperasjoner. Mye arbeid er automatisert og fjernoperert for at boredekksarbeiderne skal ha en god arbeidssituasjon. Det er likevel aktiviteter og utstyr som ikke er automatisert eller fjernoperert ennå.

Noe verktøy er tilpasset spesialstørrelser på utstyr som skal i brønnen, og annet er bare ikke vurdert passende for automatisering. Ofte snakker vi om handling equipment for utstyr som brukes for å håndtere BHA som skal i brønnen.

Hjelpeutstyret brukes for å føre rør, BHA og annet inn i og ut av brønnen på en sikker måte for både boring, komplettering og brønnvedlikehold.

Rotary Kelly Board (RKB)

På boredekk er rotasjonsbordet eller rotary table. Det er en sirkelformet plate på gulvet med et hull i midten. Hullet er inngangen til brønnen fra boredekket. Platen ligger i en ramme som kan roteres. Rotasjonsbordet kalles bare RKB eller «bordet».

Bordet fungerer som holder for slipset som igjen holder rørene. I midten av RKB er det satt inn kiler (inner bushing) som er halvmåneformede. Kilene har ulike dimensjoner som danner stor eller liten åpning i RKB. Det gjør at alle dimensjoner rør, fra stor casing til små borerør, kan kjøres i samme bord.

Kilene er skråformet innvendig slik at minste åpning er nederst i bordet. Formen gjør at sikringsbeltene (slips) som settes rundt rørene, sklir ned og kiler seg i RKB.

Rotasjonssystemet i RKB ble tidligere brukt til å rotere borestrengen, men nå brukes top drive i stedet til denne oppgaven.

Borerør i RKB. Foto.

Borerør i RKB

Slips

Slips er en kile som holder borestrengen fast i RKB når man ikke lenger holder på med top-drive-systemet. Slipset settes inn mellom røret og inner bushing i RKB.

Slipset består av tre eller flere kiler (slips-segment) som er satt sammen til en sirkel. Slipset fungerer slik at jo mer vekt det er i borestrengen, desto strammere kiler slipset seg fast mellom borerør og innerbushing.

Det er ulike slips for borerør, casing og vektrør. For borerør og casing finnes det manuelt slips, vippeslips og helautomatiske slips.

Vippeslips

Vippeslips består av et manuelt slips som er festet på en fjernoperert ramme. Rammen kan styres med hydraulikk eller luft. Dette gir mulighet til å operere slipset fra drillers cabin.

Vippeslips brukes for å unngå unødvendig opphold av personell i rød sone. Vippeslips kan byttes ut med andre manuelle slips etter behov. Vippeslipset kan brukes på ulike typer slips, også for casingslips.

Automatisk slips

Helautomatisk slips settes inn i RKB (kilene tas ut) og er senket ned til gulvnivå. Slipset består av ytre ramme, indre holder og hydrauliske koblinger. Samlet veier denne type slips fra 2000 kg til 4500 kg, alt etter størrelse.

Innvendig i automatslipset er det en holder for slips-segmentene. Holderen (carrier) har plass til tre slips-segmenter. Slips-segmentene er utskiftbare og tilpasset ulike størrelser rør.

De største automatslipstypene kan operere rørdimensjoner fra 2–3/8" til 20" bare ved å bytte ut innmaten, det vil si holderen og slips-segmentene.

Automatisk slips. Illustrasjon.

Automatisk slips (sett ovenfra)

Slipset opereres med 2500 psi hydraulisk trykk, og det kan enten kobles opp til borerens panel i drillerbua eller styres fra et panel utenfor bua.

Hurtigkoblinger

Et automatisk slips er utstyrt med hydraulikkslanger med hurtigkoblinger. Hurtigkoblinger brukes fordi man tar slipset ut og inn i forskjellige operasjoner. Bruk av hurtigkoblinger gjør at det ikke er nødvendig med en person som er sertifisert for å koble hydraulikkslanger. Slangene er allerede koblet, og man kan bare presse dem på plass.

Vedlikehold av automatslipset består av å vaske koblinger og slanger ved behov. Slipset har også greasepunkt som skal greases ved jevne mellomrom under operasjon.

Styring av slipset fra kontrollpanelet

Driller styrer slipset fra kontrollpanelet i drillers cabin. Slipset lukker seg ved at carrier går nedover og inn mot borerøret. Når det skal åpnes, beveger carrieren seg oppover og ut fra borerøret.

Når kommandoen for å lukke slipset sendes fra kontrollpanelet, åpner en ventil i hydraulikksystemet slik at trykk kommer inn til stempelet som skyver slipssegmentene sammen. Det pumpes hydraulikkolje inn i et kammer, helt til slipset har satt seg og klemmer rundt røret. Når slipset klemmer rundt røret, kan driller sette av vekten som er i borestrengen.

Trykket står i et lukket kammer inntil slipset skal åpnes. Når det åpnes fra kontrollpanelet, blør trykket ned, og hydraulikkoljen strømmer ut av kammeret. Slipset kan ikke åpne seg selv om trykket i kammeret er blødd av, først må vekten av borestrengen løftes opp fra slipset. Når driller begynner å løfte litt på borestrengen, vil slipset løsne og løfte seg opp i åpen posisjon.

Manuelle slips

For vektrør finnes kun manuelle slips. Manuelle slips skal være utstyrt med tre håndtak og skal opereres av tre personer. Ved bruk av manuelle slips er man avhengig av å få beskjed av driller når dette slipset skal settes, og når det skal trekkes. I noen tilfeller er det nødvendig å bruke manuelle slips på kompletteringsutstyr også, fordi utstyret er spesiallaget for brønnen og ikke standard løsning som borerør.

Manuelt slips på boredekk. Foto.

Dog collar

Dog collar er en sikkerhetsklemme (safety clamp) som plasseres på røret like ovenfor et manuelt slips eller et vippeslips. Klemmen består av flere ledd og må bygges om etter størrelsene på rørene som kjøres. Det er vanlig å ha flere ulike størrelser liggende klar for den planlagte jobben.

Klemmen trekkes til med en fastnøkkel slik at den sitter godt rundt røret.

Alle leddene (segment) i klemmen skal sitte godt inntil røret når klemmen monteres. I forbindelse med bruk av sikkerhetsklemmen er det økt fare for personskade og risiko for å miste utstyr i brønnen (fisk).

Når brukes sikkerhetsklemmen?

Det er to grunner til at man bruker sikkerhetsklemmen.

Når det er lite vekt i slipset (få rør som henger fra RKB), fungerer det ikke optimalt som en kile mot røret. Skulle røret skli nedover, vil sikkerhetsklemmen henge av på toppen av slipset og bidra til at det kiles bedre i RKB.

Dog collar brukes på utstyr, BHA eller vektrør som ikke har den ytre diameterøkningen i tool joint (EU) som vanlige borerør har. Den skal hindre at rørene ved et uhell sklir ned gjennom slipset og faller i brønnen.

Les mer om sikkerhetsklemmen her:

Engelsk blogg om sikkerhetsklemme

Sikkerhetsklemmen skal IKKE brukes sammen med automatslips. Det kan føre til store problemer med utstyr og sikkerhet.

Sist oppdatert 20.07.2017
Skrevet av Kenneth Ludvigsen
Rettighetshaver: Cerpus AS

Læringsressurser

Automatiserte systemer i boremodulen