Hopp til innhold

Fagartikkel

Litt om ulike ventiler

Offshore finnes det mange ulike typer ventiler. Her ser vi litt nærmere på noen av disse.

LK06
Ventilratt på oljeplattform i Nordsjøen. Foto.

Offshore føres væske i ulike systemer gjennom installerte rør, midlertidige rør og manifolder og fleksible slanger. Alle rørsystemene er forbundet til tank, pumpe og ventiler. Mellom tanker, pumper og manifold er det ulike typer ventiler.

I denne samlingen av tekster og bilder fokuserer vi på informasjon om et utvalg av de ventilene du kan møte i din jobb offshore. Her dekker vi ikke sikkerhetsventiler som fungerer som brønnbarrierer.

Håndbok om ventiler

Norsk olje og gass har lagd en håndbok der de omtaler ulike typer ventiler, viser oppbygning og funksjon og navn på ventilene og delene i ventilene. Håndboka forklarer hvordan ventilene utsettes for krefter og slitasje, og hvordan ventilene kan opereres og vedlikeholdes.

Åpen/stengt-ventiler:

  • sluseventil (gate)
  • kuleventil (ball)
  • spjeldventil (butterfly)
  • pluggventil

Reguleringsventiler:

  • seteventil (globe)
  • nåleventil (needle)
  • membranventil (diaphragm)
  • tilbakeslagsventil (check)
  • strupeventil (choke)

Filer

Skisse av en seteventil. Illustrasjon.

Seteventilen kan tette mot setet i røret.

Fjernopererte ventiler

Noen ventiler opereres mekanisk, det vil si at vi snurrer på et ratt eller vrir en hendel. Andre ventiler opereres fra et panel og styres med luft eller hydraulikkvæske. En fjernoperert ventil kan beveges ved hjelp av en posisjonsregulator. Her kan du sette deg inn i hvordan dette fungerer.

Les mer om reguleringsventilen, og fordyp deg i hvordan reguleringen fungerer.

Reguleringsventil. Foto.

Reguleringsventil

Oppslag på nettet

Wikipedia har en veldig god oversikt om ventiler. Der finner du gode skisser og forklaringer. Lenken fører til en side på engelsk, noe som gir deg mulighet til å bli bedre kjent med begreper som er relevante i fagmiljøet.

Les mer om ventiler på Wikipedia.

Butterfly-ventil med elektrisk aktuator. 3D-illustrasjon.

Butterfly-ventil med elektrisk aktuator

Hydraulisk- og pneumatisk-opererte ventiler

Alle store ventiler som opereres fra et panel, opereres ved hjelp av enten lufttrykk, hydraulisk væsketrykk eller en kombinasjon av hydraulikk, pneumatikk og elektriske signaler.

Her er litt om disse ventiltypene.

Symboler − hydraulikk

Symboler − pneumatikk

Sist oppdatert 26.06.2018
Skrevet av Industriskolen, Rune Mathisen, Sissel Paaske og Reidar Nornes
Rettighetshaver: Cerpus AS

Læringsressurser

Automatiserte systemer i boremodulen