Hopp til innhold

Fagartikkel

Iron Roughneck

Iron Roughneck skrur sammen borerør og BHA. Det er en todelt maskin som har en spinner og en momenttang for sammenskruing og en tang som holder motgrep på røret.

LK06
Fjernoperert momenttang. Illustrasjon.

Kraftleveransen

Den hydrauliske kraften som opererer tengene, kommer fra en HPU som leverer fra 3000–5000 psi. Trykket reguleres ned til riktig arbeidstrykk før det kommer til iron roughneck. I iron roughneck gjennomføres lineære bevegelser ved hjelp av sylindrer, og rotasjonsbevegelser ved hjelp av hydrauliske motorer. I iron roughneck er det kjedeoverføring, tannhjul og gir som fører den hydrauliske kraften ut til de bevegelige delene.

Tengene

Iron Roughneck har to ulike tangsystemer; ett som spinner gjengene inn i hverandre, og ett som trekker med moment og holder motgrep for å hindre at rørene roterer.

Moment er kraft multiplisert med arm og oppgis i ft-lbs (pounds per foot) eller Nm (newtonmeter).

Spinneren

Spinneren består av flere ruller som klemmer rundt borerøret. Når disse begynner å rulle på borerøret, spinner borerøret rundt slik at det skrur seg sammen med et annet rør. Spinneren roterer røret med relativt høy hastighet (ca. 80–100 RPM) helt til det er kommet så langt inn i gjengene at motstanden øker til ca. 2000 ft-lbs, da stopper spinneren. Deretter overtar momenttangen for å gi koblingen riktig moment.

Momenttangen

Tangen kan beveges opp og ned slik at den tar tak i det området som er avgrenset til tang på røret.

For å unngå at hele rørkoblingen roterer, brukes det en stasjonær tang nederst. Den klemmer rundt rundt tool joint-en på det nedre røret og holder denne i ro.

Den øverste momenttangen klemmer på tool-jointen i det øvre røret. Maskinen stilles på riktig torque (moment) og skrur rørene sammen i gjengene. For å trekke til rør med riktig moment kreves et hydraulikktrykk på 2000–2500 psi. For vanlige borerørdimensjoner kan tangen trekke til rør med opp til 100 000 ft-lbs (135 582 Nm), og brekke ut igjen med 120 000 ft-lbs (162 698 Nm). Det finnes ulike størrelser og typer som gir mer eller mindre moment.

Tangen har mer kraft til å brekke ut gjenger fordi rørene utsettes for friksjon og vridning i brønnen.

Skinnegangen

En iron roughneck flyttes fram og tilbake på boredekk, enten på en teleskoparm (mindre modeller) eller på skinner. Dette fordi den skal inn over hullet i senter av RKB for å håndtere rørene og samtidig ikke stå i veien når andre oppgaver skal utføres på dekk eller i brønnen.

Iron roughneck er et mobilt hydraulisk anlegg. Det vil si at den kan bevege seg fra et sted til et annet. Alle bevegelser skjer ved hjelp av et hydraulisk system med væske som pumpes gjennom slanger og skaper de ønskede bevegelsene. Når ønsket bevegelse er ferdig, åpner trykkavlastningsventilen seg, og hydraulikkvæsken renner tilbake til hovedtanken og er klar til å kunne brukes igjen ved neste bevegelige operasjon. Alle punkter som kan beveges, har en side for trykk og en side for trykk-avlasting.

Styringspanel

Maskinen opereres ved hjelp av styringspanel som kan være radiostyrt. Dette betyr at man enten opererer maskinen via cyberbase-stolen i drillerbua eller sitter et stykke unna selve maskinen. Uansett er operatøren ute av rød sone og styrer ved hjelp av en joystick og en del knapper. Dette krever en del årvåkenhet fra operatør og andre som beveger seg i området.

Om man følger de prosedyrer og det regelverk som er utarbeidet, er det, også med HMS-syn, meget fordelaktig med utstyr som blir styrt fra utsiden av rød sone, helt borte fra boredekk. Bruk av fjernoperert, automatisert utstyr kan også være en større risiko, fordi det til tider kan være uoversiktlig fra den posisjon hvor operatøren sitter. Det er derfor viktig å kommunisere gjennom radiokommunikasjon. I tillegg er det en fordel å kunne sitte ved siden av driller og operere utstyret, siden man da hele tiden vet hvor i operasjonen man er, og operasjonene derfor blir mer effektivt utført.

Vedlikehold

Vedlikehold er nødvendig for at iron roughneck skal kunne operere slik man ønsker uten unødvendige stopp i operasjonen. Renhold av hydraulikkslanger og bevegelige deler er viktig for å hindre skade og slitasje på utstyret. På boredekk er det vanlig med en del søl av borevæske som kan forårsake at slanger morkner og bevegelige deler fastner. Samtidig er det meget viktig å smøre de bevegelige delene ved jevne mellomrom for å unngå at de stivner.

Sist oppdatert 19.07.2017
Skrevet av Kenneth Ludvigsen
Rettighetshaver: Cerpus AS

Læringsressurser

Automatiserte systemer i boremodulen