Hopp til innhold

Energi- og styresystemer (EL-ELE vg1)

Produksjon, lagring og overføring av energi

Norsk kraft kommer hovedsakelig fra fornybar energi. Dette er et emne om produksjon, lagring og overføring av energi.

Læringsressurser

Produksjon, lagring og overføring av energi

Enøk

Enøk er å optimalisere energitekniske installasjoner og å utnytte tilgjengelige energiressurser. Dette omfatter så vel energisparing som rent økonomiske besparelser. Vi skal se på tiltak vi kan bruke eller sette i gang i en bolig, alt fra enkle "gratis"-grep til større elektriske investeringer.

Læringsressurser

Enøk