Hopp til innhold

Energi- og styresystemer (EL-ELE vg1)

Fordelingssystemer

Fordelingssystemer er nettsystemer som fører strømmen som blir produsert, for eksempel vind-, gass- eller vannkraft, fra leverandør ut til sluttbruker. Her skal du lære om de tre ulike fordelingssystemene som brukes i det lavspente distribusjonsnettet for elektrisk energi i Norge.

Læringsressurser

Fordelingssystemer