Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hva er stress?

Stress kan gi store helseproblemer. Hva kan vi gjøre for å redusere helseproblemene og andre uheldige virkninger av stress? Oppgavene tar for seg ulike sider ved stress og skal gjøre deg mer bevisst på hvordan du kan unngå stress i skolehverdagen eller på jobb.
En sur og stresset mann jobber sent på natta. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1 Hva er stress?

Drøft og gi eksempler på hva vi mener med stress.

Oppgave 2 Er jeg stressa?

Les gjennom utdraget av skolestilen:

«Jeg møter forventninger overalt. Dette er et utsagn vi møter oftere og oftere blant ungdom. Ungdom møter forventninger på de fleste områder, og med forventninger følger press. Områdene ungdom møter forventninger på, kan være på fritida, blant venner, blant familie, på skolen og i forhold til framtida. Dette kan få alvorlige konsekvenser.

[…] Skolehverdagen kan bidra til å skape forventningspress. Det hender lærere ikke er oppmerksomme på at elevene har andre arenaer også der de skal oppfylle forventninger. Konkurranse blant skoler om å ha de beste resultatene kan forplante seg til elevene. De får mye lekser og klarer ikke å gjøre det så bra som de ønsker. Det gir heller ikke tid til refleksjon, bare produksjon.»

Gi eksempler og drøft

  • hvordan du opplever forventninger fra hjem og skole
  • årsaker til og virkninger av prestasjonsstress
  • hva som kan gjøres for å redusere stress i skolen

Oppgave 3 Stress på arbeidsplassen

Drøft og gi eksempler på årsaker til og virkninger av stress på arbeidsplassen.

Relatert innhold

Stress kan gi store helseproblemer. Her får du en innføring i hva vi mener med stress, i årsaker og virkninger.

CC BY-SASkrevet av Kjell Rosland.
Sist faglig oppdatert 18.11.2017

Læringsressurser

HMS for eleven