Hopp til innhold

Energi- og styresystemer (EL-ELE vg1)

Materiallære

Kunnskapen om egenskaper til materialer og muligheter for bearbeiding og bruk av dem har gjennom århundrer vært grunnlaget for utvikling og framstilling av forskjellige konstruksjoner og produkter.

Plastmateriale

Plast er en fellesbetegnelse på en stor materialgruppe. De ulike typene plast har en rekke fellestrekk.

Læringsressurser

Plastmateriale